Ze zastupitelstva: Nafukovací provizorium a stavba sportovní haly

Takřka čtyři hodiny jednali v úterý boskovičtí zastupitelé na své 20. schůzi. Jednání přineslo především vyostřenou debatu mezi koalicí a opozicí. Předmětem sporů byla jako obvykle hlavně sportovní hala.

Hřiště za ZŠ SušilovaHřiště za ZŠ Sušilova   foto: Tomáš Znamenáček

Debatu o sportovní hale předznamenaly už dotazy a připomínky občanů za začátku jednání zastupitelstva. Podnikatel Luděk Řehoř, majitel jízdárny a panského dvora, se zeptal, jestli bude jako soused přizván do procesu povolování stavby nafukovací sportovní haly na hřišti u základní školy na Sušilově ulici. „Nafukovací hala je definována jako výrobek plnící funkci stavby a podléhá režimu umístění. V rámci toho jsou jako v každém jiném řízení definování účastníci. Pokud stavba bude umístěna na parcele, která sousedí s objektem panského dvora, bude jeho vlastník účastníkem řízení,“ vysvětlil vedoucí stavebního odboru Tomáš Měkota.

Luděk Řehoř se dále pozastavil nad tím, že když bylo na zastupitelstvu několikrát řečeno, že nad umístěním sportovní haly by měla být širší shoda politických klubů v zastupitelstvu, nepožaduje se podobná shoda pro záměr pořídit nafukovací halu.

Další diskutující, člen sportovní komise Milan Huzlík, upozornil na to, že původní kalkulace na nafukovací halu odhadovaly cenu na 5 milionů korun, nyní je to 10 a více. Dále se dotázal, proč bylo argumentem proti umístění nafukovací haly na Slovákově ulici, že by se ozvala skupina občanů ze sdružení OBZOR, zatímco na Sušilové nevadí, že se rovněž můžou ozvat sousedé nespokojení s jejím umístěním. „Náklady na Slovákově by byly vzhledem k terénním úpravám podstatně nižší,“ vyjádřil se Milan Huzlík. Kromě toho připomněl, že terénní úpravy pro nafukovací halu znemožní do budoucna vybudování haly na Sušilově na místě tělocvičen.

Dotace

Zastupitelstvo schválilo dotaci 100 tisíc korun sdružení Unijazz na pořádání festivalu Boskovice 2018. Na druhý ročník Festivalu seriálů přispěje pořadatelské organizaci Orbis Pictures město částkou 60 tisíc korun.

Dotaci 400 tisíc korun schválili zastupitelé na obnovu objektů, které nejsou památkami, ale jsou v městské památkové zóně. Rozdělena byla také účelová dotace za státního rozpočtu na regeneraci památkových zón. Boskovice letos obdrží více než 1,6 milionu korun, k čemuž přibude dalších 100 tisíc korun za vítězství v krajském kole přidružené soutěže o historické město. Většina financí směřuje do městského majetku, a to na opravu střechy zámeckého skleníku a podlahy ve sklepení rezidence. Město tak jako spoluúčast k dotaci přidá další asi 1,5 milionu korun ze svého rozpočtu. Zbylých 200 tisíc z dotace dostane soukromý vlastník na opravu domu U Koupadel 8.

Doplňující dotační program vyhlásí město pro kulturní a volnočasové aktivity. Schválena byla částka 200 tisíc korun. V původním programu byl letos značný převis žádostí a značný počet žadatelů nebyl vzhledem k přísnému hodnocení komise vůbec uspokojen. „Ukazuje se, že neziskových organizací a organizátorů společenského a kulturního života v Boskovicích přibývá, takže určitě stojí za to tyto aktivity podpořit,“ vyjádřila se místostarostka Dagmar Hamalová (KDU-ČSL).

Svůj nesouhlas naopak vyjádřil opoziční zastupitel Jaroslav Dohnálek (ODS). Tomu se nelíbilo, že se finance navyšují kvůli projektům, které nezískaly ani nejmenší nutný počet osmi bodů při hodnocení v prvním kole. „Pokud někdo nezískal osm bodů, tak buď podal špatně žádost, nebo ta akce nebyla zas tak dobrá. Ta pravidla jsou nějaký jízdní řád,“ vysvětlil Jaroslav Dohnálek své důvody s podotknutím, že řešení je nesystémové, a proto návrh nepodpoří. Místostarostka Dagmar Hamalová uvedla, že bude třeba připravit nová pravidla, ale to už bude úkolem nového vedení města.

Změny územního plánu

Podněty na dalších celkem 24 změn v novém územním plánu obdržel boskovický stavební úřad. Zastupitelstvo schválilo záměr přípravy u šestnácti z nich.

K nejzajímavější změně došlo u pozemku po lihovaru v Červené zahradě, kde zastupitelé schválili záměr změny, která by umožnila nikoliv pouze sportovní, ale také komerční využití. Pozemek je diskutovaný v souvislosti se stavbou haly a řešením celého sportovního areálu, město navíc jedná o jeho odkupu od Jana Paroulka. Ten dále navrhoval, aby parcela s bývalým hotelem Velen mohla být využita kromě podnikání i pro bydlení, ale tuto změnu zastupitelé odmítli.

Všemi záměry se ovšem ještě bude zabývat státní správa, pak teprve budou předloženy zastupitelstvu k finálnímu schválení.

Budova O2 na ulici Kapitána JarošeBudova O2 na ulici Kapitána Jaroše   foto: Tomáš Znamenáček

Prodej budovy O2

V části věnované nejrůznějším majetkovým změnám zastupitelé mimo jiné pokročili v narovnání vlastnických práv u pozemků po bývalém náhonu na Dukelské ulici. Směnou pozemků pak zastupitelé umožnili budoucí vznik výcvikového centra pro motocykly na ulici Chrudichromská, v blízkosti fotovoltaické elektrárny.

Největší debata se strhla u návrhu vedení města schválit záměr prodeje budovy O2 a vedlejšího bývalého domu zahrádkářů nad kinem na ulici Kapitána Jaroše. Proti prodeji se výrazně postavila opozice.

Podle zpracovaných znaleckých posudků je obvyklá cena za budovu O2 5,4 milionu korun a za domek po zahrádkářích 2,5 milionu korun. Město tedy představilo záměr odprodat budovy společně formou veřejné nabídky za minimální nabídkovou cenu 7,9 milionu korun. „Pokud bychom při prodeji touto formou nebyli úspěšní, obrátili bychom se na některou z realitních kanceláří,“ uvedla vedoucí majetkového odboru Gabriela Šmerdová.

Objekt O2 město koupilo v roce 2010 za 4,75 milionu s plánem postavit na jeho místě knihovnu. Od záměru se ale upustilo a radnice nyní připravuje stavbu nové knihovny v budově bývalého ZZN, dnes prodejny Mountfieldu a Idyly, na téže ulici. Opozice se vyjádřila, že město by se nemělo zbavovat nemovitosti v centru města. Opoziční zastupitel Radek Mazáč (Sportovci) uvedl, že by se město mělo vrátit k záměru vybudovat zde knihovnu a upustit od přípravy knihovny v objektu ZZN, na kterou již byla zadáno vypracování projektové dokumentace. A to především proto, že budova ZZN může městu přinášet více peněz z pronájmu.

„Mně se nelíbí nejen záměr to prodat, ale ani cena,“ vyjádřil se Jaroslav Dohnálek. Město by se podle něj mělo trvat tržně a neprodávat za cenu obvyklou. Podle vedoucí majetkového odboru je cena pouze výchozí, ale výsledná cena nabídek může být vyšší. Je však ovlivněna tím, že na budovu jsou uložena věcná břemena kvůli zachování telekomunikačních technologií.

Diskutovalo se i o pronájmech budovy a využití pro skauty, kteří zde nyní mají klubovny. „Výstavba skautského domu je sci-fi a v budově O2 by skauti klidně mohli působit,“ vyjádřil se Jaroslav Dohnálek. Starostka odpověděla, že se skauty se jedná o jiných možnostech, místostarostka ji doplnila, že budova je pro skauty nevhodná a sami ji vnímají jen jako provizorium.

Záměr prodeje obou budov nakonec zastupitelé neschválili, a to trošku bizarním způsobem. Opozice předložila protinávrh, který znamenal stažení materiálu z projednání. Tento protinávrh neprošel. Následně ovšem neprošel ani záměr dům prodat – k zastupitelům za ODS, TOP09 a Sportovce se přidali ještě zastupitelé za ČSSD Martin Charvát a Jaromír Formánek a komunistický zastupitel Ladislav Topínka, kteří se zdrželi, a zastupitelka Sáša Živná za hnutí ANO, která hlasovala proti.

Nafukovací hala

Vedení města předložilo zastupitelům jako informaci záměr umístit na hřišti u základní školy na Sušilově ulici nafukovací halu, jako provizorní zázemí pro sportovce před postavením zděné haly. Nafukovací hala má mít rozměry 45✕28✕9,2 metrů. Bez stavby šaten by nafukovací hala měla přijít na 10 milionů korun.

Proti záměru se opět ostře postavila opozice, a to především sdružení Sportovci pro Boskovice. Znovu se otevřela otázka, proč je důvodem ke zvolení lokality na Sušilově odpor sousedů na Slovákově, když na Sušilově mohou sousedé s nafukovací halou rovněž nesouhlasit. „Není měřeno všem stejným metrem,“ kritizoval postup Radek Mazáč s poukazem na to, že mezi členy sdružení OBZOR jsou i sociální demokraté. „Realizace nafukovací haly v této lokalitě není vhodná,“ pokračoval Radek Mazáč s tím, že největší problém je nemožnost vytvořit zde dostatečně kvalitní povrch. Florbalisté podle jeho zjištění nemají zájem na dostupném povrchu trénovat a raději budou využívat halu ve Svitávce. Neexistenci vhodného rozebíratelného povrchu pro florbal mu potvrdila i florbalová asociace. Místostarostka Dagmar Hamalová reagovala s tím, že jsou rovněž v kontaktu se zástupcem florbalové asociace, který jim pomáhá vybrat vhodný povrch a řešení pokládá za možné.

Problematické je podle Radka Mazáče i technické zázemí pro sportovce, kteří musejí kupříkladu přebíhat ze šaten do haly v zimním počasí. „Každý, kdo sportoval, ví, že potřebujete mít důstojné zázemí. Ve 21. století není důstojné zbudovat pro komunitu boskovických sportovců něco podobného,“ řekl Radek Mazáč. Nafukovací hala dle jeho vyjádření není vhodná ani pro volejbalisty, kteří mu rovněž potvrdili, že dají přednost hale ve Svitávce. Pokud jde o fotbalisty a tenisty, bylo by tudíž lepší postavit pro ně nafukovací halu v Červené zahradě. Vzhledem k tomu, že 10 milionů představuje jen část nákladů, celkem by toto provizorium vyžadovalo výdaj ve výši třetiny až poloviny nákladů na vybudování zděné sportovní haly.

Starostka připustila, že názory sportovců na pořízení nafukovací haly jsou různé, město se ale opírá o doporučující stanovisko sportovní komise. Vhodná podlaha se podle ní řeší. „Máme ve městě sportovce, kteří chtějí sportovat, ale nejsou schopni se domluvit, jak a co má vypadat. Bylo by dobré se domluvit,“ podotkla starostka Hana Nedomová a vyzvala zastupitele za sportovce, aby městu s plánováním konkrétních parametrů pomohli. „Mám dojem, že si nerozumíme. My jako Sportovci pro Boskovice říkáme, že nafukovací hala není dobré řešení,“ reagoval Jiří Pevný (Sportovci). Ten dále upozornil na to, že nafukovací hala bude na okraji památkové zóny velmi nevhodná i pohledově. A nevejdou se do ní ani diváci. Opoziční zastupitele rovněž popudilo vyjádření místostarosty Petra Malacha (ČSSD), že nafukovací hala je provizorium na dva tři roky, než se postaví hala v Červené zahradě. Provizorium bude podle nich trvat minimálně deset let.

O nafukovací hale se samostatně nehlasovalo, avšak schválením rozpočtového opatření se zařazením 10 milionů na výstavbu s ní zastupitelé posléze vyjádřili svůj souhlas.

Hala na Sušilově

Zastupitel Radek Mazáč pak v samostatném bodu představil návrh umístění sportovní haly u základní školy na Sušilově ulici, na místě stávajících dvou tělocvičen. Záměr počítal také s vykoupením a rekonstrukcí jízdárny.

Původně tento nápad navrhl městu volejbalový trenér František Učeň. Zastupitelé se jím zabývali a nakonec se ho chopili právě Sportovci pro Boskovice, dopracovali ho a představili ho zastupitelstvu s cílem „ukončit agónii“ a získat podporu pro to, aby se město vydalo definitivně tímto směrem.

Radek Mazáč zopakoval všechny výhody lokality a tohoto řešení, o kterém tvrdí, že by mělo být uskutečnitelné za dva roky. Opřel se také o kladné hodnocení městského architekta Zdeňka Fránka zdůraznil výhody umístění haly v centru města a přímo vedle základní školy. Náklady Sportovci propočítali na 77 milionů korun, a to včetně výkupu a rekonstrukce jízdárny, výkupu dalších pozemků a zbudování příjezdových cest. Lídr Sportovců zopakoval, že stejně jako ve Svitávce by bylo možné halu postavit za dva roky.

Při jednáních s majitelem Luďkem Řehořem se Sportovcům podařilo vyjednat další slevu, a to na 7,5 milionu korun, předchozí návrh k vedení města činil 8 milionů korun. Tento výkup by umožnil vykoupit nejprve jízdárnu, opravit ji, aby sloužila mimo jiné i žákům školy, a pak teprve začít bourat tělocvičny.

„Lokalita Sušilova je dobré místo, ale už nikdy se tam nikam nerozšíříme. Město halu potřebuje, ale myslím si, že je lepší jít do Červené zahrady, udělat tam i ovál a mít možnost se rozšiřovat,“ sdělil svůj postoj místostarosta Petr Malach.

Nutnost zbourat dvě stávající tělocvičny pak hájil zastupitel Jiří Pevný slovy: „Někdy holt to staré musí ustoupit novému.“

Předseda hnutí ANO Lukáš Holík upozornil, že v materiálu se mluví o architektonické studii, ale v harmonogramu je uvedeno rovnou řešení projektové dokumentace. Vznik studie by variantu ovšem prodloužil. Debata o časovém horizontu obou variant pokračovala. Padaly různé termíny, které byly různě zpochybňovány. Konkrétnější propočet nabídla nakonec místostarostka Dagmar Hamalová. „U Sušilovy se dostáváme na období delší než dva roky. Pokud přičteme architektonickou studii a také změnu regulačního plánu, nebude to tak rychlé. Stejně tak není přesné, že hala v Červené zahradě bude postavena za 10 let. Může to být podstatně rychleji,“ uvedla Dagmar Hamalová, která se nakonec propracovala k odhadu necelé 4 roky pro halu na Sušilově a 5–6 let pro Červenou zahradu. „Doba pro Sušilovu je určitě kratší, to nerozporuji, ale ten rozdíl není tak velký,“ dodala místostarostka. „Už čtyři roky řešíte Červenou zahradu a stav je nula,“ reagoval Radek Mazáč.

Z konfrontační debaty ovšem vyznívalo, že shoda by do budoucna mohla být na výkupu pozemků v Červené zahradě od Jana Paroulka. Záměr sportovců určit jako lokalitu pro stavbu haly Sušilovu však zastupitelé odmítli, koalice byla s výjimkou Sáši Živné (ANO) proti nebo se zdržela.

Rozpočtové opatření

„Daňové příjmy města se plní nad očekávání dobře,“ zahájila představení rozpočtových opatření vedoucí finančního odboru Dana Baláčová. Nejvýraznější změnou v rozpočtu je právě výdaj 10 milionů korun na nafukovací halu. Celkově má rozpočet po všech úpravách schodek něco před 50 milionů, plánovaný zůstatek na účtech na konci roku činí necelých 12,5 milionů korun.

Dotazy a připomínky zastupitelů

Návrh na vybudování nového parkoviště na Slovákově ulici pod bytovým domem Otakara Chlupa 2 přednesl zastupitel za ČSSD Oldřich Grulich. Zastupitel téže strany Karel Ošlejšek poděkoval za podporu města při budování centra pro strojírenské a elektrotechnické obory, které vznikne při Střední škole André Citroëna, jejímž je ředitelem. Centrum bude sloužit i dalším školám z Boskovic a regionu. Výstavba bude zahájena v květnu, náklad činí 57 milionů korun, hrazených především z evropských peněz. „Je to velký krok k tomu, aby strojírenské a obecně technické střední školství bylo v Boskovicích nejen zachováno, ale došlo k výraznému zkvalitnění, což tento projekt jednoznačně přinese,“ uvedl Karel Ošlejšek. Centrum bude otevřeno už v září.

Jaroslav Dohnálek upozornil na problémy s kanalizací na sokolovně. Místostarosta Petr Malach informoval, že s opravou havarijního stavu se počítá a oprava kanalizace by měla proběhnout v nejbližší době.

Jiří Pevný vznesl dotaz s požadavkem na písemnou odpověď ohledně kvality a případné reklamace laviček v letním kině.

Zastupitel Radek Mazáč reagoval na článek radního Milana Kolínského v Boskovickém zpravodaji, ve kterém se autor mimo jiné tázal, jak by asi dopadla anketa mezi občany, jestli investovat peníze raději do nemocnice, nebo do sportovní haly. „Napadlo mě pár přirovnání. Jak by asi dopadla anketa, jestli investovat do nemocnice, nebo do víceprací na vašich investičních akcích. Daleko více zodpovědně než my, když tlačíme sportovní halu, byste se měl řídit vy při rozhodování města. Právě Sportovci nasměrovali do nemocnice 1,5 milionu místo bourání mlýna. My se vůči nemocnici chováme zodpovědně. V době, kdy byla členka vaší strany jednatelkou nemocnice a rozhodla o organizační změně. Dozvídáme se, že probíhá soudní řízení a výsledkem může být škoda přesahující iks set tisíc korun. Jak se s tím hodláte vypořádat? Kdo uhradí ztrátu z případného prohraného soudního sporu?“ tázal se Radek Mazáč s tím, že na poslední otázku žádá písemnou odpověď. Dále připomenul zmařené peníze za zastavení výstavby sportovní haly a nesmyslné studie.

Jako poslední s připomínkou vystoupil zastupitel za KSČM Ladislav Topínka, který apeloval na větší aktivitu města ve vztahu k péči o bezdomovce pohybující se ve městě.


🎄 Stejně jako se město neobejde bez novin, neobejdou se ani noviny bez čtenářů – pokud naše texty rádi čtete, přispějte nám prosím na provoz. Jednorázově, nebo nejlépe pravidelně, stačí pár desetikorun měsíčně. Děláte to pro sebe!

další zpravodajství