O řediteli boskovické základní školy nejspíš rozhodne zástupkyně kraje

Boskovice čekají konkurzy na ředitele mateřské i základní školy. Kdo bude o výběru nového ředitele základní školy rozhodovat? V konkurzní komisi sedí odborníci, kteří ale mají blízko k politickým stranám. Politicky aktivní je i současný ředitel základní školy Vladimír Ochmanský – opoziční zastupitel za ODS.

Vladimír Ochmanský, současný ředitel ZŠVladimír Ochmanský, současný ředitel ZŠ   foto: Tomáš Znamenáček

Městská rada Ochmanského ve funkci na další roky nepotvrdila a naopak už před rokem oznámila, že vyhlásí konkurz. „Máme za to, že by bylo vhodné, aby bylo vedení města i rodičům jasné, že ředitel je vizionář a jde dopředu s novými trendy a novými výukovými metodami. Jde nám o to, abychom věděli, jakým směrem se bude školství v Boskovicích do budoucna ubírat,“ vysvětlila záměr před časem starostka Boskovic Hana Nedomová (ČSSD). Výběrové řízení vnímá vedení města i jako příležitost zhodnotit výsledky a nastavit nové cíle.

Za pokračování ředitele Ochmanského na nejvyšším postu se postavilo 116 zaměstnanců, přičemž ve škole podle výroční zprávy za minulý školní rok pracovalo 143 lidí. Podporu tak má od velké většiny pedagogů a dalších pracovníků školy. „Vladimír Ochmanský vykonává svoji funkci řádně, svědomitě a svým počínáním jedná v zájmu žáků a jejich rodičů, pedagogů i Vás, zřizovatele. Pod jeho vedením škola vykazuje ekonomické výsledky a vysokou úroveň vzdělání. Plně podporujeme jeho potvrzení ve funkci ředitele školy na další šestileté funkční období,“ stojí v dopise, který pedagogové zaslali na radnici. Vyhlášení konkurzu ale dopis neodvrátil.

Boskovičtí radní už najmenovali jednotlivé členy konkurzních komisí, jedné pro výběr ředitele základní, druhé pro výběr ředitele mateřské školy. Redakce Ohlasů se pokusila zjistit, jak jsou v konkurzu na ředitele základní školy rozloženy síly, popřípadě jestli mají členové komise nějaké politické vazby. Vzhledem k zaslanému dopisu od pedagogů se zdá být na škole situace více napjatá než ve školce.

Pozice města

První skupinu hlasů v komisi má vedení města. Předsedou komise bude ředitel SOŠ a SOU André Citroena Karel Ošlejšek, který vedle křesla ředitele sedí za ČSSD také v městské radě. Do komise ho jmenovala rada jako zástupce zřizovatele školy. Za město v komisi zasedne také místostarostka Dagmar Hamalová z KDU-ČSL, která má školství v gesci a konkurz od začátku prosazuje.

Třetím člověkem této skupiny bude bývalý radní Blanska za ČSSD Michal Souček, o kterém se v roce 2013 mluvilo jako o možném nástupci Lubomíra Toufara v křesle starosty. Starostou se ale Souček nestal, zůstal jako ředitel na jedovnické základní škole. A právě z tohoto titulu, respektive jako „odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství podle druhu a typu školy nebo školského zařízení“ zasedne v sestavené konkurzní komisi, která vybere nového ředitele boskovické základní školy.

Zastánci ředitele

Další tři členové komise mají naopak blízko k ODS, případně k současnému řediteli. Jako zástupce pedagogů usedne v komisi Martin Staněk, zástupce ředitele na pracovišti na náměstí 9. května. Za zády bude mít více než stohlavou podporu od svých kolegů pro současného ředitele. Nedá se čekat, že by vystupoval proti němu.

Podporu Vladimír Ochmanský najde v komisi nejspíš také u předsedkyně školské rady základní školy Lucie Kubínové. Školská rada se totiž v minulosti rovněž usnesla, že nechce, aby město vypisovalo konkurz na ředitele, a takto vzkaz předala i vedení města. Jinými slovy tak stojí za současným ředitelem a chce, aby školu nadále vedl. Další členka komise, konkrétně ředitelka Jihomoravského inspektorátu České školní inspekce Irena Borkovcová, je stejně jako Ochmanský přímo členkou ODS.

Sedmý hlas rozhodne?

Posledním, sedmým členem komise je zástupkyně Jihomoravského kraje, kde vládne koalice hnutí ANO, ČSSD, TOP 09 a Žít Brno se Starosty pro jižní Moravu. Nejsilnější ANO, které je součástí koalice také v Boskovicích, má ve své gesci školství přes radní Janu Pejchalovou.

Kraj nakonec vyšle do Boskovic Růženu Jonášovou, která v konkurzních komisích pravidelně zasedá. Většinou však v konkurzech na ředitele mateřských škol, protože na ty je na krajském úřadě expertkou. Pokud se ale někde konaly konkurzy zároveň na ředitele mateřské i základní školy, usedla také v obou komisích. Kraj si tak neztěžoval pozici, aby do daného města stejně jako teď Boskovic posílal více lidí.

Růžena Jonášová i přes poněkud odlišnou specializaci a vedení školství hnutím ANO bude pravděpodobně člověkem, který rozhodne, jaká vznikne v komisi většina, jaké pořadí kandidátů sestaví a koho na prvním místě doporučí městské radě ke jmenování. Zda to bude Vladimír Ochmanský, nebo někdo nový.

Vladimír Ochmanský sedí v křesle ředitele boskovické základní školy od doby sloučení všech tří pracovišť v roce 2005 a už od roku 1997 byl ředitelem tehdejší ZŠ II Sušilova. „Přihlášku jsem do konkurzu zatím nedal, ale podám,“ uvedl Vladimír Ochmanský s tím, že chce pokračovat ve své dosavadní práci. Vzhledem k možným dalším zájemcům ale nechtěl dále rozvádět svou motivaci pokračovat i po 21 letech ve funkci ředitele.

další zpravodajství