Zastupitelé se seznámili s prezentací Agelu

Prezentaci firmy Agel, která by měla zájem provozovat boskovickou nemocnici, si na neveřejném semináři vyslechli boskovičtí zastupitelé. Zúčastnilo se jich celkem 20 z 27, jako celek odmítl účast klub Sportovců. Jejich šéf Radek Mazáč se pro Ohlasy vyjádřil, že Sportovci svou absencí dali najevo nesouhlas s neveřejným jednáním.

Nemocnice BoskoviceNemocnice Boskovice   foto: Tomáš Znamenáček

Podle starostky Hany Nedomové (ČSSD) si zastupitelé pouze vyslechli prezentaci firmy. „Na využití nabídky jsme se nedomlouvali,“ uvedla starostka a doplnila, že v plánu nejsou ani další jednání. „Myslím, že to není otázkou pro toto vedení města,“ řekla boskovická starostka s poukazem na to, že všechny politické strany měly ve svých programech, že nemocnice má zůstat veřejnou institucí. Změnu by tak podle ní mohlo přinést až případné nové vedení města po podzimních komunálních volbách, pokud by někdo s variantou pronájmu nemocnice soukromníkovi v programu přišel. V ČSSD tuto otázku pro program na příští volební období zatím nediskutovali.

Nic nového se podle svého hodnocení nedozvěděl ani bývalý starosta a opoziční zastupitel Jaroslav Dohnálek z ODS. „Ale to jsem ani nečekal. Přijel předseda představenstva a promítl nám pár slajdů, co všechno Agel dělá a umí, nepadla jediná konkrétnost,“ vyjádřil se Jaroslav Dohnálek. Ten tak dále setrvává ve svém postoji, že pro město je nyní nejvhodnější spravovat nemocnici současnou formou společnosti s ručením omezením, která je plně ovládaná městem. „Dokud je něco vaše, umíte nejlépe vyhodnotit, co je potřeba dělat,“ říká Jaroslav Dohnálek. Důležité podle něj je, aby kromě pojišťoven fungovalo i dosavadní trojí financování nemocnice – městem, krajem a státem. Až v případě, že by některý z těchto zdrojů totálně selhal, by bylo možné uvažovat o jiném modelu. Jednu konkrétní věc ze strany Agelu se však přece jen zastupitelé dozvěděli – firma provozuje některé nemocnice jako vlastník a některé má v nájmu. Umí prý oboje, ale jako lepší preferuje model nájemního vztahu.

Na semináři si zastupitelé nejprve vyslechli výsledky hospodaření nemocnice za loňský rok, informace o nákupu a obnově přístrojové techniky, o vývoji a stavu zaměstnanců a o potřebnosti investic do nemocnice dle priorit.

„Podle předběžných výsledků vykazuje Nemocnice Boskovice za rok 2017 kladný hospodářský výsledek cca 7 milionů korun. Všem zaměstnancům byly vyplaceny na konci roku 2017 odměny. V diskuzi byly managementem nemocnice zastupitelům zodpovězeny otázky nejen o výpočtu úhrad za poskytovanou zdravotní péči, ale i jejich vliv na vykazování vůči zdravotním pojišťovnám,“ napsalo město v tiskové zprávě.

„Když jsme si vyslechli tyto výsledky, tak nechápu, proč vedení města poslalo dopis na kraj, kde popisovali katastrofický stav,“ vyjádřil se Jaroslav Dohnálek. Tento dopis byl spouštěcím momentem i pro zájem Agelu o Boskovice, jak na jednání uvedl zástupce firmy.

„Přicházíme s nabídkou strategického partnerství,“ říká předseda představenstva Agelu

Firmu Agel představil boskovickým zastupitelům předseda představenstva Milan Leckéši. Jednání bylo neveřejné, ale Ohlasům se podařilo položit mu po ukončení několik otázek.

Jak proběhlo jednání s boskovickými zastupiteli?

Představil jsem Agel zastupitelům, řekl jsem, jak naše skupina funguje a že přicházíme s nabídkou strategického partnerství, pokud město bude mít o toto partnerství zájem.

Jaká byla reakce – měli zastupitelé nějaké dotazy?

Byly konkrétní dotazy. Myslím, že atmosféra byla tvůrčí a přátelská. Odcházím spokojený, s příjemným pocitem.

Zazněla z vaší strany nějaká konkrétní nabídka?

Ne. My jsme jen v obecné rovině chtěli, aby zastupitelé věděli, že Agel existuje, a pokud se rozhodnou, že strategického partnera hledat budou, tak že bychom měli zájem.

Když se o vstup soukromého investora do nemocnice mluví, zaznívá jako hlavní obava, aby nedošlo k omezení služeb, které nemocnice poskytuje. Jak se k tomu stavíte?

Na to máme jednoduchou odpověď: vždycky je to otázka smluvního vztahu. Ve všech smlouvách, které máme, je garantováno, že pokud by mělo dojít k nějaké změně, kterou bychom chtěli uskutečnit, musíme mít souhlas města. Strategický partner z našeho pohledu nemůže přijít a říct: toto zavřeme a toto tady necháme. Musí tam být dohoda s městem, bez ní to nejsme schopni a nechceme udělat.

Proč je to pro soukromého investora potom zajímavé? Proč město neumí řídit nemocnici tak, aby ekonomicky fungovala, zatímco soukromá firma, které jde primárně o zisk, by to při zachování služeb měla dokázat?

Město má mnohem více věcí na starosti. Má jiné povinnosti, nemocnice je vždycky jen část jeho zájmu. My neumíme nic jiného než provozovat nemocnice. To v prvé řadě. Ve druhé řadě jsme velká skupina, čili u nás existují úspory z objemu. Objednáváme léky ve velkém, objednáváme ve velkém zdravotnické prostředky. Chceme, aby nemocnice tvořily zisk, ale z jediného důvodu, aby se ten zisk do nich vracel. Když se podíváte na naše webové stránky a výroční zprávy, nemocnice si každoročně vydělají a z vlastních zdrojů investují miliardy korun. Nám tyto peníze nikdo nedává. Jde nám o to, abychom rostli, a nemocnicím můžeme pomoci strukturou zdravotní péče a úsporou v nákladové složce, jak jsem o tom hovořil.

Když jste se podívali na strukturu boskovické nemocnice, viděli jste tam potenciál nějakých změn, nebo myslíte, že nastavení služeb je odpovídající?

Čerpali jsme pouze z veřejně dostupných zdrojů, z výročních zpráv a tak dále, a myslíme si, že nemocnice je nastavena dobře. Portfolio je zajímavé a navzájem se doplňující. Pánům zastupitelům jsem říkal dvě konkrétní možnosti. Záleží to samozřejmě na jednání s pojišťovnami, ale dokážu si představit akutní rehabilitační oddělení. Díky tomu, že zde je výborná ortopedie, chirurgie. A rozšíření následné péče, protože populace stárne a bude stárnout i tady. Ale to je jen první nástřel.

Jaký teď očekáváte další postup v jednání s Boskovicemi? Domlouvali jste se na něčem dalším?

Nedomluvili jsme se na ničem, budeme čekat na reakci. Jestli bude město mít zájem jednat, jestli třeba vyhlásí soutěž na strategického partnera. Je to teď jenom na městě, my jsme opravdu pouze chtěli, aby o nás věděli, že jsme připraveni k jednání.

další zpravodajství