Jak to vidí opozice

Vedle rubriky novinek Z radnice dáváme prostor také boskovické opozici, aby se vyjádřila k aktuálním otázkám, které vedení města řešilo či řeší. Odpovídají zástupci ODS, TOP 09 a sdružení Sportovci pro Boskovice.

Hřiště u ZŠ SušilovaHřiště u ZŠ Sušilova   foto: Tomáš Trumpeš

Podporujete proplácení ročního jízdného veřejnou dopravou seniorům nad 70 let? O službu je velký zájem, takže má dojít k navýšení výdajů ze 200 tisíc na 450 tisíc korun.

PAVEL VLACH (TOP 09): Myslím, že je to dobrý krok. Důchody jsou takové, jaké jsou, a tak je třeba seniorům pomáhat.

RADEK MAZÁČ (SPORTOVCI): Poskytování podpory jízdného pro seniory a nynější navýšení naše sdružení podporuje.

JAROSLAV DOHNÁLEK (ODS): Nemám problém s podporou seniorů ohledně jízdného. Vadí mně ale, že v takto nastaveném systému není žádná spoluúčast žadatele o slevu. Navíc je to záležitost hrazená z veřejných prostředků, tudíž prostředků všech občanů. Tato podpora je ale určena jen pro jednu skupinu obyvatel. Není například pro studenty, rodiny s malými dětmi, matky samoživitelky a podobně.

Souhlasíte s umístěním nové knihovny do budovy ZZN a se záměrem postavit ji podle návrhu architekta Zdeňka Fránka?

PAVEL VLACH (TOP 09): Budova je OK – ve středu města, přístupná a bude jistě i malé parkování. Architekt sice nejsem, ale každá doba by měla přinést něco nového a klidně i revolučního.

RADEK MAZÁČ (SPORTOVCI): K uvedenému probíhá interní diskuze.

JAROSLAV DOHNÁLEK (ODS): Nová knihovna je v Boskovicích určitě potřeba. Já sám si myslím, že když Boskovice získaly sokolovnu, viděl bych synergický efekt nové knihovny právě s budovou sokolovny. Určitě by šlo knihovnu k sokolovně přistavět, případně využít část stávajícího objektu sokolovny. Šlo by pro knihovnu, případně klub seniorů využívat stávajícího zázemí sokolovny. Zatím navíc nevím o tom, že by se vědělo či rozhodovalo, z jakých finančních prostředků bude financována výstavba knihovny v budově bývalého ZZN.

Je podle vás nafukovací hala u školy na Sušilově dobré a nutné přechodné řešení, než se postaví sportovní hala (ať už to bude kdekoli)?

PAVEL VLACH (TOP 09): Celá nekoncepce výstavby sportovní haly je proti zdravému rozumu. Na takto položenou otázku se nedá rozumně odpovědět.

RADEK MAZÁČ (SPORTOVCI): Výstavbu nafukovací haly u školy na Sušilově ulici považujeme za nesmyslné řešení, nekoncepční a plýtvající veřejnými prostředky. Jedná se pouze o populistický návrh směrem ke sportovcům před blížícími se volbami. Jasným a srozumitelným řešením je výstavba nové sportovní haly.

JAROSLAV DOHNÁLEK (ODS): Dostali jsme se do situace, kde město vůbec nemuselo být, ale to je zbytečný postesk. Je patrné, že potřeba nového sportoviště (hlavně pro mládež) je vlastně naprosto akutní. Nejlepším přechodným řešením by dle mého bylo umístění nafukovací haly v místě hřiště školy na ulici Slovákova, ale „nafukovačka“ u školy na Sušilově ulici je také nějakým přechodným řešením.

Loňský schodek rozpočtu činil nakonec 14 milionů korun, ten letošní je naplánován na více než 50 milionů. Jste v obecné rovině v souladu s rozpočtovou politikou radnice?

PAVEL VLACH (TOP 09): Na to, že se nerealizovala žádná velká stavba, se podařil husarský kousek – utratit vše. I ten letošní přebytek je již dopředu rozdán. Tak jaká rozpočtová politika?

RADEK MAZÁČ (SPORTOVCI): S rozpočtovou kázní, investičními akcemi a rozpočty předkládanými vládnoucí koalicí v tomto volebním období naše sdružení nesouhlasí a nepodporuje je. V rámci navrhovaných rozpočtů jsou položky, které vidíme jako účelné, ale jako celek považujeme rozpočet za nehospodárný.

JAROSLAV DOHNÁLEK (ODS): V obecné rovině nejsem spokojen. Za nedobrý trend či parametr považuji také značný nárůst provozních výdajů souvisejících s chodem dotačně podpořených investic. Například vybudovaný Sportpark v Doubravách, brzy budované Centrum polytechnické výchovy, ale existují i další i neinvestičních „projekty“, které se s podporou nějakých dotací vybudují, jsou relativně zbytné, ale jejich provoz zatíží město i v budoucnosti.

Má se město snažit udržet a samo provozovat systém centrálního zásobování teplem?

PAVEL VLACH (TOP 09): Tady jsem jednoznačně za „provozovat“ – případně pronajmout, ne prodat. Nejen v Boskovicích bylo a je vidět, co se stane, když se takto klíčová věc pustí.

RADEK MAZÁČ (SPORTOVCI): Jako správnému hospodáři městu nic jiného nezbývá a musí udržet provoz systému. Zde se domníváme, že současné vedení města v jednání zaspalo. Jednání se společenstvími vlastníků bytů v domech napojených na CZT má minimálně jednoroční skluz.

JAROSLAV DOHNÁLEK (ODS): CZT má dle mého smysl provozovat. Věřím, že po splacení úvěru by mohlo, nebo mělo být konkurence schopné i pro externí odběratele. Jeho přínos je také v otázce ochrany ovzduší. Tady ale nemám aktuální ekonomická data systému a rád se s nimi seznámím.

Vedení města zvažuje kompletní zimní údržbu všech chodníků ve městě, což by znamenalo navýšení výdajů v řádech milionů korun. Je to dobrý nápad?

PAVEL VLACH (TOP 09): Dobrý nápad to je. A nemyslím si, že by to stálo navíc miliony – možná jeden. Ale pro koho tady samospráva je? Přece pro občana, a podle toho se musí chovat.

RADEK MAZÁČ (SPORTOVCI): Údržba komunikací ve městě je dána zákonem a povinností města je vyhovět požadavkům zákona.

JAROSLAV DOHNÁLEK (ODS): Neumím odpovědět. Nemám žádná data pro posouzení výhodnosti či nevýhodnosti uvažovaného řešení.

Pokládáte Boskovickou spojku za důležitý projekt, který by měl mít podporu Boskovic?

PAVEL VLACH (TOP 09): Z dlouhodobého hlediska je to potřebný projekt – i když to teď možná nevypadá. S rostoucí aglomerací Brna nabude významu.

RADEK MAZÁČ (SPORTOVCI): Projekt Boskovické spojky není prioritou a můžeme jej přirovnat k yettimu. Všichni o ní mluví, ale výsledky nikdo neviděl a neuvidí.

JAROSLAV DOHNÁLEK (ODS): Je otázka, jakou podporu myslíte? Když se zaváděl systém krajské integrované dopravy, za Boskovice jsme protestovali, protože Boskovice byly jedním z mála měst III. typu v Jihomoravském kraji, které ztratilo bezpřestupové spojení obyvatel s krajským městem. Do té doby přímo jezdící autobus byl v Černé Hoře rozpojen. Odpovědí provozovatelů systému bylo, že páteřním dopravním systémem našeho kraje je železnice a Boskovickou spojkou dojde k napravení této nevyváženosti. To se psal rok 2006 či 2007. Proč by tedy neměli mít obyvatelé Boskovic přímé spojení s Brnem jako v ostatních městech? Nesmí to ale zatížit rozpočet města. Rozumím ale tomu, že pro obyvatele města je dlouhodobě nejdůležitější dopravní investicí vybudování D43 (dříve R43), která bude i smysluplným obchvatem Boskovic.

K tématu nemocnice byl svolán zastupitelský seminář, kam neměla přístup veřejnost ani novináři. Je podle vás v pořádku, že je takové jednání neveřejné a tyto záležitosti se řeší mimo oficiální jednání zastupitelstva?

PAVEL VLACH (TOP 09): Zde si myslím, že je třeba se domluvit nebo nedomluvit na nějakém řešení na úrovni zastupitelů a teprve pak s tím jít ven. Zatím nikdo neví nic a první prádlo se přece pere doma.

RADEK MAZÁČ (SPORTOVCI): Nesouhlasíme s neveřejným jednáním, stejně jako s kroky vedení města týkajícími se nemocnice. Nedivíme se reakcím občanů města a jejich podezření, že se může něco domlouvat za jejich zády. Uvedeného jednání jsme se nezúčastnili.

JAROSLAV DOHNÁLEK (ODS): Nepředpokládám, že by se na jakémkoliv semináři či setkání zastupitelů rozhodovaly zásadní věci. Už vůbec ne o takovém tématu, jako je boskovická nemocnice. Ony se tam ani rozhodovat nemohou. Na to jsou zasedání rady, zastupitelstva a dalších orgánů města. Těchto seminářů už byla spousta a jejich svolání nevzbuzovalo žádnou mimořádnou nevoli.

Souhlasíte s vypsáním výběrového řízení na ředitele boskovických škol?

PAVEL VLACH (TOP 09): Zřizovatel na to má bezpochyby právo – zákon je na jeho straně –, lidsky by však měl svoje rozhodnutí nějak zdůvodnit. Příklad by si mohl vzít na Jihomoravském kraji. To, co jsem zatím slyšel, neobstojí. A to zejména na základě prohlášení některých koaličních zastupitelů v duchu, tak v září 2017, že „ještě stihneme vyměnit ředitele“.

RADEK MAZÁČ (SPORTOVCI): Obecně s výběrovým řízením souhlasíme. Výběrová řízení však nesmí sloužit k vyřizování politických či osobních účtů. Dosavadní zkušenost ukazuje, že současné vedení města neuplatňovalo při jmenování nebo ve výběrových řízeních pouze odborné a profesní hledisko. Připomeňme si, jakým způsobem proběhlo odvolání jednatele nemocnice, propuštění ekonomického náměstka nemocnice, stejně jako propuštění dvou vedoucích odborů městského úřadu.

JAROSLAV DOHNÁLEK (ODS): Nemám žádný problém s jakýmkoliv výběrovým řízením. Jedná se ale o výběrové řízení na ředitele, který je členem našeho zastupitelského klubu, a tudíž ho nebudu nijak komentovat.

další ankety