Podrobné informace k uzavření Dukelské

Ve středu 21. února se na boskovické radnici konalo setkání s občany nad tématem rekonstrukce ulice Dukelská. Z besedy přinášíme soupis informací, které jinde buď nejsou, nebo jsou jen obtížně k dohledání.

Jižní objížďka přes Rájec-Jestřebí
Jižní objížďka přes Rájec-Jestřebífoto: Mapy.cz
 • Termín uzavírky ulice Dukelská je naplánován od 5. března do 31. října.
 • Rekonstruovat se bude část ulice od Betany po most a od mostu po splav na Bělé, zavřená bude už od křižovatky s Lidickou.
 • Práce začnou 6. března i v případě mrazu, komplikovat by to mohlo snad jen větší množství sněhu.

Průjezd na povolenky

 • Oprava bude probíhat tak, aby ulice byla vždy na své jedné polovině průjezdná (s výjimkou jednoho víkendu).
 • Tento průjezd bude řízen semafory, využít ho budou moci autobusy veřejné dopravy a lidé, kteří obdrží povolenky.
 • Na povolenku budou mít nárok občané bydlící na ulicích Dukelská, Bělská, Podlesí, Milánovy a Na Hrázi.
 • Tito občané dostanou dvě povolenky na jednu domácnost (povolenka bude vázána na SPZ).
 • Povolenky nakonec budou dostávat i obyvatelé Hrádkova a Vratíkova, i ti získají dvě povolenky na domácnost.
 • Se starosty Valchova a Ludíkova se teprve jedná.
 • Chataři budou povolenky dostávat na základě listu vlastnictví (doporučuje se přijít pro povolenku s vytištěným listem vlastnictví), na jeden list dostanou povolenku pro jedno auto.
 • Při žádosti o povolenku je třeba se prokázat občanským průkazem, kde je uvedeno trvalé bydliště, případně nájemní smlouvou, a malým technickým průkazem.
 • V případě, že nemovitost v lokalitě lidé pouze vlastní, ale nemají zde trvalé bydliště, bude toto při vydávání povolenky dohledáno v katastru.
 • Povolení se bude vydávat v budově Městského úřadu na Masarykově náměstí, na odboru správy majetku, a to od 26. února.
 • Provozní doba výdejní kanceláře je v pondělí a ve středu 8–17 hodin, v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 8 do 14 hodin.
 • Průjezd bude umožněn také policii, hasičům a sanitkám.
 • Standardně by mělo fungovat doručování pošty.
 • Zajištěn bude i svoz odpadu v obvyklých termínech.
 • V dalších specifických případech se mohou obyvatelé lokality obracet na Ladislavu Uhlířovou z odboru správy majetku: 516 488 651, ladislava.uhlirova@boskovice.cz.
 • S podnikateli v lokalitě jedná město individuálně.
 • Na povolenku dosáhnou hosté ubytovaní v hotelu Lasákův mlýn, běžní návštěvníci ale budou muset využít objízdné trasy.
 • Tranzitní dopravě nebude průjezd stavbou umožněn.
 • Autobusová zastávka u kapličky nebude po dobu stavby funkční, cestující musejí využívat zastávku na Podlesí, a to obousměrně.
 • O posílení veřejné dopravy město uvažuje, v případě potřeby o ni provozovatele požádá.
 • Specifické potřeby obyvatel lokality je třeba řešit individuálně; to se týká kupříkladu zákazníků drobných podnikatelů v lokalitě nebo dodavatelů na domluvené opravy domů a podobně.
Neoficiální objížďka přes ulici Ludvíka Vojtěcha a Kamenici
Neoficiální objížďka přes ulici Ludvíka Vojtěcha a Kamenicifoto: Město Boskovice

Objízdné trasy

 • Kromě oficiálních objízdných tras připravilo městu ještě jednu neoficiální – ta vede od ulic Gagarinova a Ludvíka Vojtěcha z Čížovek po polní cestě na Kamenici a dále na Šmelcovnu. (Viz obrázek výše a případně vyšší rozlišení v PDF.)
 • Tato cesta byla proto v posledních dnech zpevněna, upravovat se bude i v průběhu.
 • Tato trasa bude určena pouze pro automobily do 3,5 tuny.
 • Úsek bude řízen semaforem, protože musí být pouze jednosměrný.
 • Jedná se asi o 880 metrů dlouhý úsek, rychlost nebude velká a tudíž propustnost bude malá – město ji odhaduje na 300 aut za hodinu.
 • Na ulici Ludvíka Vojtěcha se přesune autobusová zastávka blíže k městu, aby zde mohla stát čekající vozidla; jinak zde bude zákaz zastavení, aby byl umožněn výjezd vozidel v protisměru.
 • Hlavní objízdné trasy, určené především pro tranzitní dopravu, vedou na severu přes Šebetov, Kořenec a Benešov, na jihu přes Rájec-Jestřebí, Sloup a Němčice.

Další informace

 • Město do poloviny ledna nevědělo jistě, jestli kraj uvolní finanční prostředky a rekonstrukce Dukelské se bude opravdu provádět, pak se teprve začalo jednat o časovém harmonogramu, proto podle místostarostky Dagmar Hamalové nemohli informovat o podrobnostech v dřívějším termínu.
 • Město provádí pouze opravu chodníků a přilehlých ploch, hlavním investorem je Svazek vodovodů a kanalizací, povrch silnice opravuje Jiomoravský kraj.
 • Město bylo pod velkým tlakem, aby se povolenek vydalo co nejméně a provoz byl co nejmenší; větší množství povolenek znamená, že se prodlužuje doba stavby.
 • Most přes Bělou nebude rekonstruován, což vedení města nedokázalo nijak ovlivnit, oprava je totiž stejně jako u silnice na Jihomoravském kraji; zcela nová bude lávka pro pěší.
 • S výměnou veřejného osvětlení se nepočítá.
 • Přes Bělou projíždí asi 6 tisíc aut denně, tranzitní doprava z toho činí méně než pětinu.

Tento článek se budeme snažit průběžně aktualizovat, historii jeho úprav najdete zde.

další zpravodajství