Anketa: Téma boskovických voleb 2018

V roce 2018 nás čekají komunální volby. Jaké téma by podle Vás nemělo chybět v kampani a předvolebních diskusích? Co pokládáte pro Boskovice za důležité (a třeba opomíjené) pro příští roky?

foto: Tomáš Znamenáček


Pavel Vlach, zastupitel za TOP 09, ředitel VOŠ ekonomické a zdravotnické a SŠ V posledních letech se stále dokola dělá to, co je vidět. Rekonstruují se chodníky a komunikace a v Boskovicích je tak jen málo míst, která jsou v nedostatečné kvalitě. Stále se mluví o třech prioritách – nemocnice, sport (sportovní hala a Červená zahrada) a kultura (letní kino a knihovna). Vše jsou to věci potřebné, nicméně to zatím nikam nepostoupilo. V Boskovicích však tiká časovaná bomba, jsou to kanály a rozvody vody. Zde je investiční zanedbanost v částce výrazně překračující půl miliardy korun (studie z roku 2006). Jenže – není to vidět. Všichni tuto službu sice potřebujeme, ale hrozbu nefunkčnosti příliš nevnímáme. U kanálů se projeví obvykle jednou do roka – Boskovice plavou, všichni jsou zděšeni, za chvíli nikdo nic neví. A o potřebách modernizace rozvodů vody snad ví jen odborníci.


Miloš Janeček, jednatel Nemocnice Boskovice V žádném případě by v diskusích před komunálními volbami nemělo chybět téma Nemocnice Boskovice s otázkou: jak dál? Je to otázka majitele, financování stále se zvyšujících mezd všech zaměstnanců, obnovy zastaralých přístrojů v řádu milionů korun, revitalizace vnitřních prostor, generální opravy operačních sálů, atd. Jak řešit celostátní nedostatek sester, který je i v NB, stejně jako některých lékařských profesí. Tato problematika je pro město Boskovice klíčová a nepochybně se jí budou v předvolebním klání zabývat všechny politické strany. Otázkou je, jestli najdou společnou řeč.


Hana Nedomová, starostka města (ČSSD) Nemocnice Boskovice, knihovna, dostupné bydlení pro mladé, sport ve městě, a to nejen hala, doprava – parkování. Nezapomenout na opravy a údržbu majetku města.


Radek Pernica, ředitel kina Scala, bývalý ředitel boskovického kina Šest let po smrti Václava Havla se naše společnost posunula do prostoru, ve kterém mně není dobře. Komunisté, extrémisté, Ústava jako trhací kalendář… Tohle vše se promítá i do našeho maloměsta. Nevidíme konstruktivní dialog, nevidíme snahu jít napříč. Vidíme jen malé a ničím nevýznamné půtky, Boskovice. V roce 2017 neumíme postavit tělocvičnu, to jsme My. Byť si o svém městě můžeme myslet cokoli. Já jsem velmi kritický. Co nám nedali naši předkové, nemáme. Neudělali jsme nic, za co bychom se jako město mohli postavit. Ohlasy se však ptají, co považuji pro Boskovice za důležité. Považuji za důležité, aby měl v našem nevýznamném a malém městě podstatné slovo někdo, kdo má nadhled, vzdělání, cestoval, myslí dál než za Dvořáčkův mlýn. To je pro mě téma voleb: osobnost, kterou naše město potřebuje a momentálně ji zkrátka nemá.


Milan Strya, ředitel Služeb Boskovice Určitě by nemělo chybět jako téma nemocnice, její provoz, personální obsazení a vybavení přístroji. Pro budoucí roky je podle mého názoru důležité vytáhnout děti a mládež od počítačů a mobilů na sportoviště nebo do kulturních či jiných prostor. To lze větší podporou spolků, které pracující celoročně s mládeží, a vybudováním co nejkvalitnějších prostor pro tyto činnosti.


Jaroslav Bárta, fotograf a pedagog Kultura – v tom širším slova smyslu – opomíjená a přitom určující pro stav společnosti. Kulturní společenství si váží vytvořených hodnot a ochraňuje je, chová se ohleduplně k přírodě a krajině, stará se o vzhled svého města a jeho spořádané a spravedlivé fungování. Takto vzniklé kultivované prostředí vytváří podmínky pro slušné a ohleduplné chování, otevřené řešení všech problémů a konstruktivní občanské aktivity. Kultura nastoluje nejen estetické normativy, ale klade do popředí i etické a morální imperativy, pro současnou společnost tolik důležité. Je předpokladem spokojeného a zdravě fungujícího života v obci a vstřícné komunikace mezi vedením města a občany. Ze svého středu by si lidé měli volit zastupitele, kterým jsou takové myšlenky vlastní.


Vladimír Ochmanský, zastupitel za ODS, ředitel Základní školy Boskovice Boskovice si v porovnání s obdobně velkými městy v České republice vůbec nevedou špatně ať už z hlediska občanské vybavenosti, kvality životního prostředí, nízké kriminality i pracovních příležitostí, což mohu jako ředitel školy vnímat z rozhovorů s rodiči, kteří se stěhují do Boskovic a okolí a přihlašují k nám děti. Nevím, co bude hlavním tématem předvolebních diskuzí, ale osobně považuji za důležité udržet a rozvíjet to kvalitní, co v Boskovicích máme, a s rozumem se zaměřit na to, co se nám ještě nepodařilo, ať už v oblasti sportu, kultury, dopravy i životního prostředí. Důležitým tématem jistě bude naše nemocnice. A pokud se zamýšlím nad nějakým ne tak často zmiňovaným tématem, mám podněty, že mladší populační ročníky trápí zhoršující se bezpečnost v centru města ve víkendových nočních hodinách.


Michal Knödl, předseda boskovické KDU-ČSL Domnívám se, že největší diskuze bude nadále okolo sportovní haly a vůbec celkového řešení sportovního areálu v Červené zahradě, stejně jako diskuze o Nemocnici Boskovice. Pro příští roky pokládám za důležité (mimo jiné) hledat a připravovat další možnosti pro výstavbu bytových a rodinných domů s důrazem na podporu bydlení mladých rodin.


Petr Ondráček, architekt Vzhledem k velkému počtu a rozsahu plánovaných investičních akcí by podle mne, více než kdy jindy, nemělo chybět téma promyšlené koncepce rozvoje města. A to nejen v kampani a prohlášeních, ale hlavně pak také při realizaci těchto slibů a plánů. Rád bych konečně cítil jasnou vizi a směřování, která navíc budou založena na sofistikovaném a racionálním základu. Pro naše město pokládám za důležité, kdyby si zdejší uskupení přestala tolik hrát na hru „koalice vs. opozice“, ustoupilo se od vracení se do minulosti (s kterou stejně nic neudělají a stejně to diskuzi dál neposune), vyčítání si různých křivd (mnohdy na osobní úrovni) a uvědomili si, že svými rozhodnutími mají v rukou tvář a osud města – mnohdy i na desítky let dopředu.


Lukáš Pokorný, student environmentalistiky Rád bych slyšel apel na rozumný rozvoj Boskovic – tak, aby nedocházelo k expanzivnímu rozvoji do krajiny, částečné suburbanizaci a tím pádem i nárůstu automobilismu. Je to sice problém především větších měst, ale tento fenomén je patrný už i v našem městečku. Rad bych viděl také podporu či iniciaci aktivit, které lidi ze sousedství sdružují a bourají mezi nimi bariéry – podporu Boskovic jako lokální komunity a ekonomiky. Dobrým příkladem jsou místní sdružující se zahrádkáři. Podobných uskupení by mohlo být víc a snad by se jim mohlo dostat i větší podpory od města. Možná je to příliš progresivní návrh, ale co třeba zavést lokální měnu? Klub Sklepy skončil a já bych hrozně rád viděl v Boskovicích místo, kde se mohou mladí scházet, pořádat koncerty, workshopy, přednášky, promítání a jinak se občansky angažovat. Takovým místem Sklepy do určité míry byly, ale v čistě tržních podmínkách bylo pro ně v tak malém městě, jakým Boskovice jsou, ohromně těžké přežít. Místo pro mladou kulturu by mělo být v našem veřejném zájmu a jako takové by se mělo dočkat veřejné podpory z rozpočtu města.


Jiří Bureš, evangelický farář Přál bych si, aby se před volbami věnovala větší pozornost boskovickým základním školám, které jsou jakousi popelkou veřejných debat. Cifra investovaná do polytechnického centra možná dobře vypadá na papíře, ale dlouhodobé a hlubší problémy neřeší. Doba se pohnula, ale v Boskovicích je to málo znát. Zdejší systém centralizované ZŠ se třemi pracovišti není šťastný. Nediskutuje se o nových přístupech, rodičům se nenabízejí alternativy, málo se počítá s iniciativou žáků. Pedagogům, jak jsem si všiml, často chybí základní materiální zázemí. Od politiků očekávám iniciativu, nápady, jak stojaté vody škol a školek rozproudit, jak podpořit pedagogy, jak zapojit rodiče a veřejnost. Zásah zástupců města vyžaduje i kritická situace okolo ZUŠ, odkud odcházejí vynikající pracovníci kvůli neshodám s vedením.


Provoz novin vyžaduje hodně práce a peněz. Ohlasy už pátým rokem dotujeme z vlastní kapsy, protože v nich vidíme smysl a možnost zlepšit život v našem regionu. Našli jsme dostatek čtenářů, kteří mají o naše texty zájem, ale zatím jen málo těch, kteří by nám přispěli finančně. Navzdory tomu ale nechceme naše texty uzamykat jen pro platící, záleží nám na tom, aby se dostaly k co největšímu počtu čtenářů. Jestli nás rádi čtete, zvažte prosím pořízení předplatného. Bez dostatečného počtu platících čtenářů zanikneme.

další ankety