Jak to vidí opozice

Po zavedení rubriky novinek Z radnice jsme se rozhodli dát vyhrazený prostor také boskovické opozici a požádat je o vyjádření k aktuálním otázkám, které vedení města řešilo či řeší. Odpovídají zástupci ODS, TOP 09 a sdružení Sportovci pro Boskovice.

Ústí Štefánikovy uliceÚstí Štefánikovy ulice   foto: Tomáš Trumpeš

Jak se vám líbí záměr radnice vydávat městský Zpravodaj v novém formátu a distribuovat ho zdarma do všech domácností?

PAVEL VLACH (TOP 09): Radniční listy chápu, má to svůj politický rozměr. Zpravodaj nechápu – informace, zejména o kultuře, si dnes většina lidí najde na internetu. Takže – nikoli smysluplně vynaložené prostředky.

JAROSLAV DOHNÁLEK (ODS): Otázku, zda nové pojetí Zpravodaje bylo dobrou volbou, odpoví až čas. Lze to vyhodnotit až po distribuci několika vydání v novém pojetí.

RADEK MAZÁČ (SPORTOVCI): V novém obalu starý obsah. Stávající formát Radničních listů s vloženým programem kina a dalších kulturních a sportovních akcí považujeme za dostatečný a účelnější.

Městská rada jakožto valná hromada nemocnice doporučila jednateli nepřistoupit na dohodu s exnáměstkem Julínkem, ale snažit se dosáhnout co nejnižšího vyrovnání u soudu. Je to podle vás po prohraném soudu o neoprávněnou výpověď správný postup?

PAVEL VLACH (TOP 09): S ohledem na to, že netuším, na čem se dohodlo vedení nemocnice s panem Julínkem (a ví to asi málokdo) nemohu se k tomu vyjadřovat. Snad mají radní na vedení nemocnice i jiné páky než doporučit soud.

JAROSLAV DOHNÁLEK (ODS): Jsme přesvědčeni, že lepší variantou by byla dohoda. Dle našich informací navíc exnáměstek Julínek s dohodou neměl problém.

RADEK MAZÁČ (SPORTOVCI): Tonoucí se stébla chytá. Plnou odpovědnost nese starostka města jako tehdejší jednatelka společnosti Nemocnice Boskovice, která rozhodla o výpovědi. Nyní je to jen snaha oddálit konečné rozhodnutí. Podstatou zůstává, jakou odpovědnost ze svého konání a důsledku pro nemocnici paní starostka vyvodí.

Vedení města se rozhodlo vyslyšet nesouhlas obyvatel Štefánikovy ulice s jejím zprůjezdněním v návaznosti na ulici Nádražní. Úsek má být zpřístupněn pouze pro pěší. Souhlasíte s tímto řešením?

PAVEL VLACH (TOP 09): S tím se nedá souhlasit z prostého principu stejné dostupnosti dopravy pro všechny obyvatele Boskovic. Bylo by třeba navrhnout všem obyvatelům, aby chtěli po radnici stejný ústupek.

JAROSLAV DOHNÁLEK (ODS): Pokud by tomu tak bylo, šlo by o nesystémové a špatné řešení. V návrhu rozpočtu roku 2018 je rekonstrukce a zprůjezdnění Štefánikové ulice rozpočtováno a tím pádem by k němu mělo dojít. Jsme pro její zprůjezdnění, nicméně v tuto chvíli s vyloučením těžké nákladní dopravy.

RADEK MAZÁČ (SPORTOVCI): S tímto řešením nesouhlasíme. Argument, že je vyslyšen hlas obyvatel Štefánikovy ulice, není správný. Jak chce odpovědět vedení města obyvatelům na ulicích Havlíčkova, Sokolská a ostatním občanům města, kteří pravidelně využívají tyto přeplněné komunikace každý den? Rovněž investiční prostředky na vybudování chodníku ve výši 8 milionů korun neodpovídají výslednému efektu.

Do boskovické mateřské školy budou nově přijímány i děti z Chrudichrom. Je to dobrý krok? Měly by Boskovice usilovat o větší nabídku ve školce směrem k lidem, kteří žijí v okolí, ale v Boskovicích třeba pracují a rádi by zde umístili své děti? Nebo by se měla školka orientovat výhradně na boskovické děti?

PAVEL VLACH (TOP 09): Přednostně by měly být (pochopitelně) pokryty potřeby obyvatel Boskovic. Chci věřit, že se tak dnes děje a bude dít i nadále.

JAROSLAV DOHNÁLEK (ODS): V případě dostačující kapacity mateřské školy a za podmínky, že výuka těchto dětí nebude k tíži rozpočtu města Boskovice, v tom nevidíme principiální problém.

RADEK MAZÁČ (SPORTOVCI): Uvedený krok podporujeme s podmínkou, že přednostně budou přijímány děti z Boskovic.

Jak se vám líbí záměr zástavby proluky na Bílkově ulici a ambiciózní plány, které zde představil městský architekt Zdeněk Fránek?

PAVEL VLACH (TOP 09): Nemám dostatek informací, a proto se v této věci zdržím názoru.

JAROSLAV DOHNÁLEK (ODS): Záměr je to pěkný, jedná se o historické centrum města a zasloužilo by si výraznou změnu. Dle našeho názoru by mělo město „připravit“ tuto lokalitu k zastavění, nicméně financovat a stavět by měl jiný investor než město. Město má (dle nás) jiné priority vynakládání finančních prostředků z rozpočtu.

RADEK MAZÁČ (SPORTOVCI): Se zástavbou proluky souhlasíme. Vítáme i aktivitu pana architekta Fránka spočívající v oslovení zahraničních architektů. Ambice nechť jsou vysoké, ne však z pohledu velikosti staveb, ale jejich kvalitního architektonického ztvárnění.

Město podle dostupných informací získá plnou dotaci cca 62 milionů na Centrum polytechnické výchovy a vzdělávání. Vítáte to?

PAVEL VLACH (TOP 09): Dlouhodobě to považuji za nerozumně investované prostředky. Názor některých občanů – „přece to nejsou naše peníze, tak co“ – nechápu. Ty peníze by mohly být jistě jinde použity smysluplně. Ale to je na delší odbornou debatu.

JAROSLAV DOHNÁLEK (ODS): Každý přísun investičních prostředků do rozpočtu města je vítaný. V této lokalitě upřednostňovala naše strana výstavbu jiného zařízení. V případě stavby Centra polytechnické výchovy rozhodne o potřebnosti, využitelnosti a užitečnosti tohoto zařízení až čas. Nicméně „díra“ po zrušené stavbě sportovní haly tam nemůže být věčně a bude nutné toto nějak řešit.

RADEK MAZÁČ (SPORTOVCI): Nejsme příznivci a podporovatelé záměru výstavby a provozování Centra polytechnické výchovy. Dle našeho názoru existuje dostatečný počet vhodných stávajících prostor ve školách. Tyto prostory by po modernizaci odpovídaly lépe potřebám a požadavkům výuky. Úprava by se dala realizovat za daleko méně peněz. Čerpání dotace považujeme za plýtvání finančními prostředky na nepotřebnou stavbu. Dosud vedení města nepředložilo relevantní údaje o potřebě a plném využití takové stavby. Stejní lidé ve vedení města v minulosti protestovali proti umístění stavby v dané lokalitě a argumentovali nevhodností této lokality pro výstavbu, aby nyní svoje argumenty popřeli a prosazovali nepotřebný projekt. Bude „zacpaná díra“ v terénu, ale prohloubí se díry v duších sportovců.


Provoz novin vyžaduje hodně práce a peněz. Ohlasy už pátým rokem dotujeme z vlastní kapsy, protože v nich vidíme smysl a možnost zlepšit život v našem regionu. Našli jsme dostatek čtenářů, kteří mají o naše texty zájem, ale zatím jen málo těch, kteří by nám přispěli finančně. Navzdory tomu ale nechceme naše texty uzamykat jen pro platící, záleží nám na tom, aby se dostaly k co největšímu počtu čtenářů. Jestli nás rádi čtete, zvažte prosím pořízení předplatného. Bez dostatečného počtu platících čtenářů zanikneme.

další ankety