Možná výstavba sportovní haly na Sušilově se komplikuje

Bude sportovní hala na Sušilově? Cenu 8,5 milionu za odkup potřebných soukromých nemovitostí, kterou stanovil znalec, považuje radnice za vysokou a chce o ní dál vyjednávat. Situace kolem sportovní haly se tak od jara prakticky nikam neposunula.

Když se zhruba před půl rokem objevil nápad, že by sportovní hala mohla stát u základní školy Sušilova na místě stávajících tělocvičen společně s propojením do bývalé haly v Jízdárně, jevilo se to jako dobrý kompromis mezi pohledem koalice, která od začátku vládnutí chce halu v Červené zahradě, a opozice, která naopak chce halu v centru města v blízkosti škol.

V červnu proto zastupitelé souhlasili s tím, že se celá lokalita prověří, zda se tam sportovní hala vůbec vejde. Ukázalo se, že ano, ale ne pouze na pozemky města. Je potřeba přikoupit sousední nemovitosti včetně Jízdárny, která by mohla sloužit k tréninkům, když se v hlavní hale bude hrát zápas. Jízdárnu společně s okolními pozemky vlastní Luděk Řehoř, který od začátku říká, že s prodejem nemá problém. „Své nemovitosti prodám za cenu znaleckého posudku. Město ať si samo určí znalce, který ji ocení,“ prohlásil už v květnu.

Znalecký posudek je už nějaký čas hotový, ovšem navrhovaná cena byla pro vedení města i další zastupitele, kteří o hale na Sušilově debatovali koncem srpna na pracovním setkání, překvapením. „Cena obvyklá je stanovená na 8,5 milionu, administrativní na 6,6 milionu,“ sdělil tajemník městského úřadu David Škvařil. Cena se nezdá vysoká pouze zastupitelům. Krátce předtím, než se objevila možnost umístit halu na Sušilově, nabízel totiž Luděk Řehoř městu Jízdárnu za 7,5 milionu. A pár let předtím za cenu ještě o půl milionu nižší.

A problém je i u dvou vyhotovených cen. Zatímco Luděk Řehoř říká, že od začátku mluvil s úředníky z radnice o posudku na cenu obvyklou, zastupitelé v červnu přijali usnesení, ať se udělá posudek na cenu vyhláškovou neboli administrativní. „Nikdy nikdo z města se mnou nemluvil, že se máme bavit o administrativní ceně,“ tvrdí podnikatel Řehoř.

Prodej může zčásti nahradit směna

Administrativní cena měla být také ta, kterou měli už příští týden zastupitelé schvalovat ve smlouvě o kupní smlouvě budoucí na Řehořovy pozemky a Jízdárnu. Po seznámení s výsledky znaleckého posudku, které zastupitele nemile překvapily, však město couvlo a do možného uzavření smlouvy se zatím nikdo nehrne. Naopak chce radnice dál jednat o výši kupní ceny, jinými slovy se ji snažit snížit.

Vlastník Jízdárny Luděk Řehoř je možným ústupkům nakloněn, ale ne zadarmo. Nelze tak hovořit přímo o snížení ceny. „Část ceny jsem ochoten směnit za nepotřebné pozemky či nemovitosti města,“ prohlásil. Míří hlavně do dvou lokalit ve městě. Menší pozemek by chtěl získat ve vnitrobloku za někdejšími Kopřivami na Růžovém náměstí a další parcely v židovské čtvrti v proluce na Plačkově.

„Část garáží, které tam teď jsou, jsem už odkoupil. Teď chci od města získat pozemky pod nimi a příjezdový pozemek, abych mohl celou parcelu zcelit a tvořit projekt,“ řekl s tím, že žádost o odkup podal na město už na začátku května, a tak to není žádný nový požadavek. Proluku by chtěl zastavět budovou, která bude sloužit k bydlení i komerčnímu využití.

Luděk Řehoř stále opakuje, že on od začátku trvá na svém, tedy že prodá své nemovitosti za cenu určenou znalcem. Pokud by ovšem město trvalo na ceně administrativní, nebo by si nechalo udělat ještě jeden posudek, už to bude vnímat jako další krok proti němu. „Můžou si přijímat usnesení, jaké chtějí,“ řekl ke schůzi zastupitelů příští týden, kde je hala na Sušilově jedním z bodů programu.

Pokud by případný druhý posudek stanovil cenu nižší než v prvním, například pět milionů, říká, že se už nebude držet původní dohody. „Osobně si myslím, že bych se začal chovat jako jiní v akci Dvořáčkův mlýn a dal bych cenu na dvojnásobek,“ sdělil. Upozorňuje tak na odkup mlýna, kde byl posudek na zhruba 8 milionů v administrativní ceně a výsledná, za kterou ji město koupilo, mnohem vyšší. Doplňuje, že nechce nic jiného, než aby se s ním jednalo férově a narovinu.

Otázkou je, zda město skutečně potřebuje Jízdárnu a nemůže halu v daném místě vyřešit i bez ní. Teoreticky by to šlo, ale stále nebude celá ležet na pozemcích města a Luděk Řehoř prodá nemovitosti jedině vcelku. Nevidí důvod je jakkoliv kouskovat. „Propojením Jízdárny a budoucí haly získá město více, než kdy na městě kdokoliv naplánoval,“ řekl.

„Potřebuji cestu pro hasiče“

Problém ale není jen u pozemků Luďka Řehoře. Město v případě výstavby haly na Sušilově potřebuje také pozemek od majitele klubu Jízdárna Pavla Stary. Zmíněná parcela o velikosti 220 metrů čtverečních leží mezi tělocvičnou základní školy a bývalými šatnami haly v Jízdárně, které Pavel Stara také vlastní. A právě v tomto průchodu vede cesta, která je pro něj zásadní. „Je tam jediná cesta, po které se k mým nemovitostem dostanou auta nad 3,5 tuny. Zastavěním by město popřelo rozhodnutí hasičů, kteří by se tam jinak nedostali. Po silnici mezi Panským dvorem a skleníkem totiž s obtížemi projede větší dodávka,“ tvrdí Pavel Stara, jemuž město podle jeho slov nabídlo odkup za 500 korun za metr, dohromady tedy 110 tisíc.

Přístupové cesty pro hasiče
Přístupové cesty pro hasičefoto: Mapy.cz

Jedinou možností, jak vyhovět podmínce Pavla Stary, je vybudovat zcela novou komunikaci, která by vedla mezi Panským dvorem a hřištěm u základní školy směrem od parkoviště za muzeem. Podle Luďka Řehoře taková cesta nakonec může pomoci i samotné hale z druhé strany. „Celá ta lokalita, která je teď zanedbaná, by se tím i rekultivovala,“ řekl majitel Jízdárny a také Panského dvora.

Z původně průchodné varianty se tak opět stává lokalita, která celou debatu kolem sportovní haly příliš nezjednodušila. „Pokud se tam bude stavět komunikace pro jednoho z vlastníků, tak se může prodražit i stavba sportovní haly, a tak se dostat do stejné cenové relace, jako by stála hala v Červené zahradě,“ uvedla starostka Boskovic Hana Nedomová (ČSSD). Vrátila se tak ke sportovnímu areálu, kam chce současné vedení města umístit halu – což ostatně již téměř dva roky tvrdí i stále platné usnesení zastupitelů.

„Z toho důvodu si také zastupitelé vyžádali další podklady, a to srovnání finančních nákladů souvisejících s výstavbou haly v lokalitě Sušilova, v lokalitě Červená zahrada ve variantě podle studie A, to je bez atletického oválu, a podle studie B, to je s atletickým oválem, včetně přibližného časového harmonogramu výstavby haly,“ dodala starostka. Tyto nové podklady mají dostat zastupitelé na prosincové zasedání. Až tam by tak měl padnout konečný verdikt.

další zpravodajství