Od voleb se změnila polovina vedoucích odborů městského úřadu

Personální obsazení vedoucích odborů městského úřadu v Boskovicích se za posledního 2,5 roku, kdy nastoupilo na radnici nové vedení města, výrazně proměnilo. Z devíti vedoucích odborů zůstanou zanedlouho na úřadě už jen čtyři.

Změny na postech vedoucích odborů začaly krátce po výměně na boskovické radnici, kdy do kanceláře starosty nastoupila Hana Nedomová (ČSSD). První se z úřadu poroučel Pavel Musil, který šéfoval tehdejšímu majetkovému odboru, a Eva Siverová, která vedla sociální odbor.

„Za účelem zefektivnění a zkvalitnění řízení lidských zdrojů městského úřadu je navrhováno provedení organizační změny spočívající ve zrušení odboru majetkového a zřízení odboru rozvoje města a investic a odboru správy majetku, zrušení odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství a zřízení odboru sociálních věcí a oddělení školství, cestovního ruchu a volnočasových aktivit, které bude organizačně zařazeno do odboru kancelář tajemníka,“ zněl návrh, který už před více než dvěma roky schválili boskovičtí radní. Boskovická starostka změnu zdůvodňovala zkvalitněním chodu úřadu.

Tyto změny tak měly za následek, že pozice vedoucích odborů zanikly a byla vypsána výběrová řízení na nové vedoucí posty. „Samozřejmě se přihlásit neplánuji, protože bych na 99 procent stejně neuspěl,“ uvedl před dvěma roky pro Ohlasy Pavel Musil. Pozici vedoucí nově zřízeného odboru správy majetku následně získala Gabriela Šmerdová, vedoucím odboru rozvoje města a investic se stal Petr Zouhar a ve výběrovém řízení do čela odboru sociálních věcí uspěla Alena Votroubková. Všichni tři už na úřadě v té době pracovali na jiných pozicích.

Výběrové řízení se ale netýkalo nově zřízeného odboru kanceláře tajemníka, pod který také přešlo oddělení školství, cestovního ruchu a volnočasových aktivit. „Na vedoucího odboru kanceláře tajemníka nebylo vyhlášeno výběrové řízení, neboť rozhodnutím rady města došlo pouze ke změně názvu odboru správy úřadu na odbor kancelář tajemníka a v takovém případě se dle platné právní úpravy výběrové řízení nevyhlašuje,“ sdělil tajemník boskovického úřadu David Škvařil. V jeho čele tak zůstala a nadále působí Miluše Rozkošná.

Změny ale nastaly na dalších dvou odborech, kde skončila Milada Bělehrádková jako vedoucí odboru dopravy a Vladimír Henek jako vedoucí odboru životního prostředí. „Uvedení vedoucí odborů odešli do starobního důchodu,“ vysvětlil tajemník. Jejich místo obsadil na dopravním odboru Roman Dokoupil, na životním prostředí pak povýšila Leona Fialová. Stejný důvod uvedl boskovický tajemník i pro nejnověji avizovaný odchod vedoucího stavebního odboru Slavoje Horečku. Nový člověk by měl na jeho místě sedět od srpna.

Na úřadě tak jako vedoucí jednotlivých odborů zůstali od příchodu nové koalice kromě zmíněné Miluše Rozkošné pouze Dana Baláčová jako vedoucí finančního odboru, vedoucí živnostenského odboru Libor Poláček a vedoucí odboru vnitřních věcí Iva Močičková.

další