Reakce na halu u ZŠ Sušilova jsou převážně vstřícné

Novou variantu umístění sportovní haly v Boskovicích představil volejbalový trenér František Učeň. Hala by vznikla místo tělocvičen ZŠ Sušilova a sportovci by využívali také jízdárnu. Tu by ovšem muselo město koupit a rekonstruovat. Podle prvních reakcí to vypadá, že by se na tomto řešení mohla najít shoda napříč politickým spektrem.

Jízdárna a tělocvična u ZŠ SušilovaJízdárna a tělocvična u ZŠ Sušilova   foto: Tomáš Trumpeš

Boskovická starostka Hana Nedomová (ČSSD) a také další zastupitelé upozorňují na to, že aktuálně platí usnesení zastupitelstva, že hala se má stavět v Červené zahradě. Toto usnesení ovšem může samo zastupitelstvo revokovat. Respektive musí, pokud se město rozhodne pro novou variantu.

„Nyní se připravuje objemová studie, abychom věděli, jestli se tam ta větší tělocvična vůbec vejde,“ říká boskovická starostka a upozorňuje tak na to, že už dnes je jasné, že by na Sušilově nevznikla hala těch rozměrů, jak se plánovalo na Slovákově a posléze v Červené zahradě. Musela by být o něco menší. Také proto město samo tuto variantu zavrhlo, když se snažilo lokalitu pro halu po zrušení stavby na Slovákově hledat. Vytipovávání lokalit tehdy probíhalo na základě půdorysu, který měla plánovaná hala na Slovákově. A ten se na Sušilovu nevešel. Sportovci, kteří návrh podporují, však dnes na těchto rozměrech netrvají a v kombinaci s jízdárnou pokládají novou variantu za dobré řešení. „Pro vedení města to bylo překvapení, dosud na všech jednáních všichni trvali na tom, že to má být tak velké jako na Slovákově,“ dodala starostka.

O tom, jestli by mohlo hned nejbližší červnové zastupitelstvo zrušit platné usnesení o umístění haly v Červené zahradě a odsouhlasit novou variantu, zatím Hana Nedomová nechtěla spekulovat. „Zatím je tam hodně neznámých, těžko spekulovat. Je třeba připravit fakta a od toho se odrazit,“ říká Hana Nedomová s tím, že je třeba přesně vědět, jak velká by hala byla, jestli by se vešla na městské pozemky, případně jestli by se muselo jednat s vlastníky dalších pozemků, a kolik by celá akce stála. Je třeba také prověřit, jestli stavbě nebrání inženýrské sítě a jestli by se splnily podmínky počtu parkovacích míst.

Shoda politiků i sportovců?

Principiálně se však vedení města nové variantě nebrání a vypadá to, že by nemuselo trvat na snaze, aby součástí komplexního areálu sportovišť v Červené zahradě byla i sportovní hala. Zejména pokud tuto variantu haly u základní školy budou nadále podporovat zástupci sportovních klubů. A samozřejmě zastupitelé, kteří budou mít rozhodnutí ve svých rukou. „Pokud bude shoda napříč politickým spektrem a zastupitelé se na tom shodnou, pak si myslím, že je to krok správným směrem. A pak se můžeme bavit o časovém horizontu, jak o něm mluví pan Učeň. Pokud shoda nebude, může se stát, že se stavba haly bude protahovat dál,“ říká starostka.

Bývalý starosta a dnes opoziční zastupitel Jaroslav Dohnálek (ODS) tuto variantu vítá. Návrh podle něj vychází z názoru, se kterým vždy pracovali, totiž umístit halu u školy, aby se zajistila její využitelnost. „Pokud je prostorově reálné na tomto místě postavit halu, považuji za rozumné koupit také jízdárnu a vybudovat v této lokalitě centrum sálových sportů. Megalomanské studie vybudování sportovišť v Červené zahradě jsou spíše přáním a považuji v Boskovicích za více než nereálné takto tuto lokalitu přebudovat. To, s čím přišel pan Učeň, má hlavu i patu, je to reálné, levnější a dle mého je to v tuto chvíli asi jediná cesta, jak mít v dohledné době v Boskovicích sportovní halu odpovídající potřebám halových sportů,“ reaguje na návrh Jaroslav Dohnálek.

Jeho stranický kolega a ředitel základní školy Vladimír Ochmanský rovněž souhlasí a problém nevidí ani v tom, jak by bourání tělocvičen a stavba haly zasáhly do chodu školy. Návrh je podle něj i pro školu zajímavý. „ Narušení výuky a zejména výuky tělesné výchovy by jistě nastalo. Máme však zkušenost se zateplením všech budov školy za plného provozu a bez přerušení výuky, proto věřím, že bychom přestavbu tělocvičen na sportovní halu dokázali naplánovat tak, aby to narušení bylo co nejmenší,“ dodává ředitel Vladimír Ochmanský.

Pozitivně vidí návrh i Vladimír Petrů, člen sportovní komise a autor městské koncepce financování sportovních klubů. „Mně osobně se ten návrh líbí. Samozřejmě pěkná sportovní hala v Července je lákavá, ale s ohledem na využití je umístění u některé ze škol podle mě výhodnější. Pozitivní se mi zdá i potenciální propojení s jízdárnou,“ uvádí Vladimír Petrů s tím, že podstatná výhoda této lokality je i v tom, že není bezprostředně obklopena obytnou zónou. Nevýhodu pak vidí především v parkování. A dodává, že by navzdory budování haly u školy podpořil i další nákup pozemků v Červené zahradě: „Já osobně, i kdyby se hala postavila na Sušilce, bych vykoupil i maximum pozemků v Července, aby byl prostor pro zvětšování areálu pro budoucí generace,“ říká Vladimír Petrů.

Příliš konkrétní nechtěl být zastupitel za sdružení Sportovci Jiří Pevný, který se jednání, na kterém František Učeň přednesl svůj návrh, rovněž účastnil. „Vítám, že na tomto jednání byl vyjádřen souhlas s návrhem umístit sportovní halu v centru města. Takové umístění zastupitelé za „sportovce“ vždy podporovali, podporují a budou podporovat,“ uvedl v obecné rovině s tím, že konkrétní stanovisko k návrhu přednese s kolegy až na jednání zastupitelstva. Dále Jiří Pevný upozornil na platné usnesení zastupitelstva, na které se odvolává i další zastupitel a radní Vladimír Farský.

Ten patřil k prosazovatelům haly v areálu Červená zahrada, a proto je ke změně asi nejméně důvěřivý. A říká, že pokud tu budeme mít každého půl roku nový návrh, haly se nedočkáme nikdy. „Na druhé straně jsem byl přítomen na onom společném jednání se sportovci a vnímám fakt, že se tato varianta setkala z jejich strany s jistým souhlasem. A to i přesto, že návrh byl přednesen jen ústně, nikde žádný nákres, ani situačka. Určitě se variantou pana Učně budeme zabývat, abychom možnost posadit halu naproti lázním buď potvrdili, nebo vyvrátili. Tomu je ale třeba věnovat nějaký čas a lokalitu po všech stránkách prověřit. Mně osobně se to tedy moc nezdá, zvláště co se týče onoho nešťastného parkování. Všichni víme, jak to vypadá před lázněmi v době jejich provozu. Též se mi zdá poněkud řekl bych scestné zbourat kvůli tomu dvě stávající a poměrně zánovní tělocvičny. Bližší vyjádření jsem schopen poskytnout až po získání oněch naznačených informací,“ vyjádřil se Vladimír Farský, nestraník zvolený za KSČM.

Parkovací místa u tělocvičnyParkovací místa u tělocvičny   foto: Tomáš Trumpeš

Ohlasy požádaly o vyjádření také architekta Jiřího Klimka, který se i v minulosti v debatách ohledně stavby haly angažoval. Dnes říká, že už v roce 2013 souhlasil s tím, že umístění haly u školy je jistým způsobem vhodné, neboť máme-li za veřejné peníze podporovat rozvoj sportu, je tak nejlépe činit již na školách v rámci povinné školní docházky. Stejně tak jsou však podle něj relevantní argumenty na vytvoření půvabného a plně vybaveného kompaktního sportovního areálu. Návrh Františka Učně by podle něj mohl obě varianty spojit, a to zejména v případě, že by se podařilo vybudovat kratší cestu od jízdárny na Červenou zahradu. Obě místa od sebe nejsou až tak daleko. „V tomto světle je třeba pogratulovat panu Učňovi, že přemýšlel mimo krabici a ukázal návrh, který spojuje dobré z obou variant. Dostatečně velká hala u základní školy na Sušilově může být dopoledne plně využita a přijde-li na věc, je to dolů na Červenku asi tři sta metrů, takže při vyřešení vhodného pěšího propojení může hala u školy se sportovním areálem pod kopcem velmi dobře kooperovat. Ve fázi ideje na tomto návrhu tak nenacházím negativa,“ uzavřel Jiří Klimek.

Odkup jízdárny

Takřka všichni oslovení souhlasí s tím, že bez spojitosti nové haly s jízdárnou nemá celý záměr smysl, jak předestřel František Učeň. Ten se pro Ohlasy vyjádřil v tom duchu, že by bylo ideální nejprve rekonstruovat jízdárnu, která by díky tomu mohla sloužit pro žáky školy během stavby haly. Starostka Hana Nedomová ovšem naznačuje i opačnou variantu: nejprve postavit halu a poté k ní připojit i jízdárnu: „Může se postavit tělocvična na pozemcích města a do budoucna se stavby mohou propojit. Nikdo neříká, že ne. Záleží na vzájemné komunikaci a na tom, jaké představy by měl vlastník.“

Majitel jízdárny Luděk Řehoř říká, že je rád, že se vedení města a i sportovní kluby zabývají využitím jízdárny. Městu tuto budovu v minulosti již dvakrát nabídl k odkupu a dvakrát byl odmítnut – poprvé kvůli stavbě na Bílkově, podruhé kvůli plánům v Červené zahradě. První zamítnutí podle svých slov chápal, město mělo vydané stavební povolení a nechtělo tudíž druhý prostor do majetku. „To druhé zamítnutí bylo podle mne nesprávné, protože vedení města plánovalo někdy za tři, pět a možná více let postavit halu v Červené zahradě a nezamysleli se nad tím, že jízdárna může sloužit relativně rychle a jako tréninková hala. Podle mne je také důležité halovým sportům dát prostor co nejdříve pro určitou kontinuitu rozvoje jejich oddílů dětí a podobně,“ vysvětluje Luděk Řehoř. Je proto přesvědčen, že nákup jízdárny je pro město správný záměr. A líbí se mu i nový návrh na vybudování haly na místě tělocvičen a jejich propojení s jízdárnou. Parkování se podle něj vyřešit v lokalitě dá, jednak souhlasí s návrhem Františka Učně vybudovat parkovací plochu u školičky a také vidí další možnost ve vzniku parkovacích míst naproti hasičskému domu a lázním. Zde by podle něj mohly vzniknout větší parkovací kapacity.

O odprodeji jízdárny městu je tedy Luděk Řehoř ochoten jednat, ke konkrétní ceně se vyjadřovat nechtěl. V minulosti nějaké návrhy padaly (mluvilo se o částce 7,5 milionu korun, pozn. red.), město je ovšem nevyužilo, a proto je zřejmé, že se nyní začne jednat od začátku. Luděk Řehoř navíc opakovaně vyjadřuje svou nespokojenost s tím, že s ním město o využití jím vlastněných památkových objektů nekomunikuje. „Nemyslím si, že by se vedení města mělo takto chovat k podnikatelům. Byl bych rád za seriózní a vzájemně dobře myšlenou komunikaci, spolupráci a vývoj věcí budoucích,“ uzavírá své vyjádření podnikatel.

Na výsledcích tohoto jednání pak může do značné míry záviset celý záměr vybudovat zázemí pro halové sporty u ZŠ Sušilova. Odkoupení jízdárny, shoda mezi sportovci a shoda mezi politiky napříč politickým spektrem – to jsou hlavní podmínky pro naplnění návrhu Františka Učně. Kvalitní provedení celého návrhu by pak bylo nejspíš prvním velkým úkolem pro nového městského architekta, který by měl vzejít z výběrového řízení v nejbližších týdnech. Další posun by mohlo přinést jednání s veřejností, které je naplánováno na tuto středu 17. května od 17 hodin v zasedací síni na radnici.


Provoz novin vyžaduje hodně práce a peněz. Ohlasy už pátým rokem dotujeme z vlastní kapsy, protože v nich vidíme smysl a možnost zlepšit život v našem regionu. Našli jsme dostatek čtenářů, kteří mají o naše texty zájem, ale zatím jen málo těch, kteří by nám přispěli finančně. Navzdory tomu ale nechceme naše texty uzamykat jen pro platící, záleží nám na tom, aby se dostaly k co největšímu počtu čtenářů. Jestli nás rádi čtete, zvažte prosím pořízení předplatného. Bez dostatečného počtu platících čtenářů zanikneme.

další zpravodajství