Tomáš Znamenáček: Nová knihovna se nám nemusí líbit

Na titulní straně aktuálního tištěného vydání Ohlasů najdete model nové knihovny tak, jak si ji představuje přední český architekt a boskovický rodák Zdeněk Fránek. Oproti předchozím měsícům jde o fotografii místa, které ve skutečnosti neexistuje a není ani jisté, jestli v této podobě existovat bude. Přesto jsme o zařazení modelu na titulku neváhali ani okamžik.

Vizualizace nové knihovnyVizualizace nové knihovny   foto: Fránek Architects & Lukáš Hynek

V Boskovicích za poslední desítky let nejen že nevznikla jediná architektonicky kvalitní veřejná stavba – nepostavili jsme dokonce ani jedinou veřejnou stavbu, kterou by vůbec mělo smysl po stránce architektury hodnotit. Sportovní terminologií řečeno jsme zápas o kvalitu svého okolí prohráli kontumačně, jelikož jsme do něj vůbec nenastoupili.

Veřejná diskuze nad modelem teď pochopitelně probíhá především na ose líbí–nelíbí. S trochou nadsázky bych ale řekl, že podoba nové knihovny pro nás neměla být otázkou vkusu, nýbrž důvěry. Nikdy se neshodneme na budově, která by se líbila nám všem. Měli bychom ale být schopni shodnout se na architektovi, jehož schopnostem budeme důvěřovat. Nebo, protože i to je velký závazek, můžeme za pomoci městského architekta formulovat zadání soutěže a následně důvěřovat odborné porotě, že ze soutěžních návrhů vybere ten nejzdařilejší. Třeba i ten, se kterým budeme nějakou dobu vnitřně bojovat – protože úlohou kvalitní architektury je mimo jiné i posouvat naše měřítka, což se z principu věci nemůže odehrávat jen za nadšeného přikyvování.

Studie nové knihovny od Zdeňka Fránka je pouze jednou ze tří a v tomto okamžiku není vůbec jasné, jestli knihovna podle tohoto návrhu vznikne. Budu se trochu rouhat a řeknu, že to není to hlavní. Nejdůležitější pokrok vidím v tom, že jsme se konečně rozhodli vstoupit na hřiště. Nepochybně nás čekají ostré diskuze, procesní zmatky, kontroverzní projekty, více a méně povedené stavby – ale to nic nemění na tom, že jinak než takto se k lepšímu městu nedopracujeme.

Dřívější verze tohoto článku obsahovala jinou fotografii výhledu z knihovny. Na četné žádosti čtenářů jsme pomocí dronu vyfotili skutečný výhled z místa, které je na vizualizaci, a společnost Fránek Architects tuto fotografii zapracovala do své vizualizace.


Provoz novin vyžaduje hodně práce a peněz. Ohlasy už pátým rokem dotujeme z vlastní kapsy, protože v nich vidíme smysl a možnost zlepšit život v našem regionu. Našli jsme dostatek čtenářů, kteří mají o naše texty zájem, ale zatím jen málo těch, kteří by nám přispěli finančně. Navzdory tomu ale nechceme naše texty uzamykat jen pro platící, záleží nám na tom, aby se dostaly k co největšímu počtu čtenářů. Jestli nás rádi čtete, zvažte prosím pořízení předplatného. Bez dostatečného počtu platících čtenářů zanikneme.

další názory a komentáře