Boskovice budou mít městského architekta

Na konkrétní investiční akce i celkový rozvoj Boskovic bude od léta dohlížet městský architekt. O zřízení této pozice rozhodli na svém prvním březnovém zasedání boskovičtí radní a vyslyšeli tak volání po odbornějším přístupu k otázkám spojeným s architekturou a urbanismem. Podle starostky Hany Nedomové by město rádo získalo do svých služeb renomovaného architekta.

„Měla by to být nezávislá osoba a předpokládáme, že budeme oslovovat ateliéry zvučných jmen. Máme městskou památkovou zónu a další části města, kde je potřeba, aby s námi vybraný architekt spolupracoval a ráz města dostal svoji určitou formu. Jsme historické město a pozice městského architekta je pro Boskovice důležitá,“ uvedla starostka Hana Nedomová (ČSSD).

O pozici městského architekta podle ní vedení města uvažovalo už loni, ale hodně tomu napomohl otevřený dopis architektů, kteří z Boskovic vzešli: Mirko Leva, Petra Ondráčka a Niny Pevné. Radnice také v této věci spolupracovala s Litomyšlí, kde se zástupci vedení města byli také podívat.

Výběrové řízení na novou pozici má proběhnout do 23. května. Městský architekt by s městem spolupracoval externě, rozsah spolupráce by měl mít finanční limit asi 100 tisíc korun ročně. „Vycházíme z modelu, který mají v Litomyšli. V případě, že se řeší investiční akce nebo územní plán, vstupuje do toho městský architekt jako nezávislá osoba. Případně se to může týkat i povolování staveb, které budou ovlivňovat ráz města. Takže předpokládáme, že se bude vyjadřovat i v rámci správních řízení,“ vysvětlila starostka. Při vybírání architekta chce město vycházet z informací od Komory architektů.

Podle rozhodnutí rady by měl městský architekt zpracovávat odborná stanoviska k zásadním otázkám rozvoje města, k urbanistickým a architektonickým záměrům a projektům pro orgány města včetně územních a regulačních plánů. Dále bude připravovat podklady pro stanoviska města jako účastníka řízení podle stavebního zákona a plnit funkci poradního orgánu pro vedení města v záležitostech souvisejících s rozvojem města, architektonickým a urbanistickým řešením. Spolupracovat by měl při přípravě a realizaci investičních akcí města a měl by se také vyjadřovat pro stavební úřad z hlediska architektonického a estetického působení staveb, ke kterým předkládají investoři své dokumentace.

Očekává se také spolupráce na zadávání architektonických a urbanistických soutěží, komunikace s odbornou i laickou veřejností, spolupráce při výběru zhotovitelů projektové dokumentace a dodavatelů stavebních prací a spolupráce při tvorbě architektonických, územních, urbanistických a zastavovacích studiích. Z titulu své funkce by se také účastnil jednání komise pro výstavbu a územní plánování a komise pro městskou památkovou zónu. Předpokládá se i spolupráce s Památkovým ústavem v Brně.

další zpravodajství