Aktivita zastupitelů: Nejhlasitější jsou Sportovci, hnutí ANO je neviditelné

Více než dva roky mandátu mají za sebou současní boskovičtí zastupitelé. Někteří jsou ale na zasedání aktivnější než jiní. Redakce Ohlasů se jejich aktivitu a docházku rozhodla obodovat: za účast a příspěvky do diskuze jedním bodem, za pasivní účast nulou, za absenci mínus bodem.

Od ustavujícího zastupitelstva v listopadu 2014 se zastupitelé sešli ještě jedenáckrát. Ani na jednom z jednání kromě starostky Hany Nedomové (ČSSD), která schůzi řídí, nechyběli dva opoziční zastupitelé za sdružení Sportovci Boskovice – Radek Mazáč a Jiří Pevný. Oba navíc nebyli jen pasivními zastupiteli, ale aktivně se dotazovali starostky a dalších členů boskovické koalice. Za každé zastupitelstvo jsme jim proto udělili jeden bod. Dohromady tak mají starostka a oba zastupitelé dvanáct bodů. Nikdo další na toto hodnocení nedosáhl.

Dalo by se předpokládat, že o bod méně budou mít místostarostové jako další dva členové vedení města. Není tomu ovšem tak. Jedenáct bodů si odnáší velmi důležitá osoba boskovické politiky, radní Milan Kolínský (ČSSD), který navíc s jedinou výjimkou na každém zastupitelstvu vystoupil. U něj je tato přičinlivost možná o to překvapující, že často své komentáře uvozuje větou, že se původně vůbec nechtěl hlásit do diskuze.

Deset bodů jsme udělili dnes už bývalé místostarostce Boskovic Jaromíře Vítkové (KDU-ČSL). Ta jako uvolněná členka vedení města sice vystoupila na všech schůzích zastupitelstva, jednoho se ale nezúčastnila, za což jsme jí přiřadili minusový bod. Stejně je na tom i opoziční zastupitel a bývalý starosta Jaroslav Dohnálek (ODS).

Druhý místostarosta Petr Malach (ČSSD), který je neuvolněný, skončil v našem žebříčku až na jedenáctém místě s šesti body; aktivní nebyla ani radní a dnes nová boskovická místostarostka Dagmar Hamalová (KDU-ČSL), která získala ještě o bod méně. Oba tak předběhl Pavel Vlach (TOP 09) nebo Vladimír Farský s Josefem Opatřilem (oba KSČM).

Až v druhé polovině tabulky skončili všichni tři zastupitelé za hnutí ANO, což souvisí i s tím, že hnutí nemá post místostarosty, ačkoliv je členem koalice. Radní za ANO Martina Přichystalová byla aktivní převážně na začátku mandátu, od června 2015 ale její aktivita upadla. Sice se vždy zúčastnila, ale jen na pěti zastupitelstvech ze dvanácti nějak přispěla do diskuze. Její kolega Pavel Schwarzer vystoupil čtyřikrát, jenže dvakrát také na zastupitelstvu chyběl, takže má v našem hodnocení jen dva body. Třetí zastupitelkou za hnutí ANO je Sáša Živná, její skóre se však propadlo dokonce do záporných hodnot. Nikdy se totiž na zastupitelstvu nijak neprojevila, a k tomu dvakrát chyběla.

Nejhůře však na tom není. Tabulku aktivity, v tomto případě pasivity, zastupitelů totiž uzavírá František Jimramovský ze sdružení Sportovci Boskovice. Má celkem minus tři body a je tak zřetelným opakem svých dvou kolegů, kteří naopak v aktivitě vedou. (Na tabulku všech zastupitelů se můžete podívat zde.)

Ať už je ale zastupitel aktivní, nebo ne, vždy mu náleží odměna za zastávání mandátu. Boskovickým zastupitelům bez dalších funkcí v radě náleží zhruba 900 korun za měsíc. Tabulku odměn jsme sestavovali koncem roku 2015, od té doby se ale o několik procent zastupitelům odměny zvýšily, takže čísla neodpovídají skutečnosti. Dohromady každoroční výdaj z městského rozpočtu na odměny zastupitelům a platy dvěma uvolněným členům, tedy starostce a místostarostce, činil do loňského roku do dvou milionů korun. Letos už tuto hranici poprvé přesáhne.

Počet zastupitelů by přitom Boskovice mohly mít menší, ale na druhou stranu klidně i vyšší. Zákon totiž stanovuje pouze rozsah pro obce a města s určitým počtem obyvatel. Pro města nad 10 tisíc obyvatel, jako jsou Boskovice, zákon stanovuje rozmezí od 15 do 35 zastupitelů. V Boskovicích už od prvních svobodných voleb v roce 1990 volí lidé vždy 27 zastupitelů. Změna nastala pouze v jedné věci, a to vznik postu druhého místostarosty v roce 2002, kdy se jím stal Lubomír Petrželka. Méně zastupitelů mají i v Blansku, konkrétně 25, a tento počet mohou mít jako minimální i města s počtem obyvatel mezi 50 a 150 tisíci. Pokud by se tedy ve více než stotisícové Olomouci rozhodli, že chtějí mít minimální počet zastupitelů, mohou jich mít dokonce méně, než dnes mají Boskovice.

další zpravodajství