Rozpočet 2017: Minus 65 milionů. Jaké investice vedení města plánuje?

Rozpočet na příští rok míří do zastupitelstva, které zasedá v úterý 6. prosince. V současné podobě počítá s příjmy zhruba 293 milionů a výdaji 358 milionů. Rozdíl má být uhrazen z úspor na bankovních účtech města, tedy i penězi naspořenými na sportovní halu. Do čeho chce město investovat a co bude příští rok pro ně prioritou?

Rozpočet je nejdůležitější dokument, který zastupitelé každý rok schvalují. Dává také základní obrysy tomu, do čeho chce vedení města investovat a co pro ně bude v daném roce priorita.

Celkové příjmy, se kterými vedení města příští rok počítá, přesahují 293 milionů korun. Výdaje jsou však ještě vyšší, celkem 358 milionů. Schodek 65 milionů je v návrhu rozpočtu pokryt téměř celým zůstatkem na bankovních účtech města. Pokud by tedy město utratilo všech 358 milionů a příjmy mělo takové, s jakými návrh počítá, na účtech města zůstane pouze necelých 300 tisíc.

Na účtech tak nezůstanou peníze vyhrazené pro stavbu sportovní haly, které tam současné vedení slibovalo ponechat. Ještě loni po projednání rozpočtu na letošní rok v radě města mluvila boskovická starostka Hana Nedomová (ČSSD) o ponechání alespoň 36 milionů na halu. „Předpokládám, že tato částka bude sloužit na výstavbu nové sportovní haly,“ uvedla loni v listopadu pro Ohlasy. Pro rozpočet na příští rok to ale, jak se zdá, neplatí.

Varianta, že na konci roku zůstane účtech zhruba 300 tisíc, je ale málo pravděpodobná. U některých investic se chce město pokusit získat dotaci, dále výdaje klesnou v soutěži na zhotovitele jednotlivých staveb. Nic to však nemění na tom, že vedení města naplánovalo rozpočet ze všech peněz, které v současnosti má.

V následujícím článku jsme se pokusili tyto investice postupně strukturovat do jednotlivých kapitol podobně jako v rozpočtu.

Doprava

Rekonstrukce silnic jsou pravidelně velkou položkou v rozpočtu. Příští rok má na dopravu jít 40 milionů, z toho naprostá většina na opravy ulic a chodníků. V roce 2017 se rekonstrukce za osm milionů dočkají obyvatelé Tyršovy ulice a spodní části ulice Legionářské. Se stejnou částkou počítá vedení města také na opravu spodní části Štefánikovy ulice v areálu Minervy, jejíž pozemky před několika lety město koupilo, aby mohlo ulici zprůjezdnit až k Nádražní.

Pokračovat se má také se stavbou chodníku ke hřbitovu a stavbou chodníku a parkoviště za finančním úřadem. Opravit mají dělníci také chodník na levé straně ulice 17. listopadu, další chodník má vyrůst také na Hrádkově nebo v Podhradí. Tři miliony radnice investuje také do rekonstrukce kanalizace, vodovodu a chodníků na Dukelské. Oprava povrchu ulice už je ale na Jihomoravském kraji a jeho příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic.

Vodní hospodářství

V Pohradí, kde město plánuje chodník, opraví kraj celou ulici z Pilského údolí až po Dukelskou. V souvislosti s tím plánuje radnice opravit v dané lokalitě dešťovou kanalizaci, což si vyžádá další čtyři miliony. Částečně ještě bude také pokračovat stavba odlehčovací kanalizace v ulici Pod Střelnicí.

Školství

Realizace se s velkou pravděpodobností v příštím roce dočká přístavba mateřské školy na Bílkově. Už letos vedení města se stavbou počítalo, postup ale přerušilo neobdržení dotace. Tu získalo město až napodruhé. Od Ministerstva pro místní rozvoj dostane 21 milionů, 26 milionů jsou celkové odhadované náklady na přístavbu.

Začít by se také mělo s budováním Centra polytechnického vzdělávání v jámě po zrušené stavbě sportovní haly. V rozpočtu je na její stavbu vyčleněno 6,5 milionu s tím, že se předpokládá, že město požádá o dotaci. Celková stavba polytechnického centra si však vyžádá mnohem větší finance. Starostka Boskovic Hana Nedomová na zářijovém zasedání zastupitelstva řekla, že to může být klidně 65 milionů. Přitom při schvalování výstavby centra se mluvilo o 35 milionech, které z 90 procent pokryje dotace.

Kultura

V kapitole věnující se kultuře se projevil plánovaný převod sokolovny na město. O 3,5 milionu se navýšil příspěvek pro KZMB. V něm však je také zahrnuta plánovaná oprava koncertního křídla za 310 tisíc. Další dva miliony půjdou do sokolovny přímo z rozpočtu města, tedy mimo KZMB. Částka má pokrýt nejnutnější investice a opravy podlah nebo výmalby. Nové stoly a židle nakoupí KZMB.

V kapitálových výdajích se počítá s 10 miliony na dokončení opravy hlediště letního kina. Další etapa oprav, respektive výstavby zázemí pro umělce, v rozpočtu není zahrnutá. Koupit by se také měla za 780 tisíc klimatizace do zámeckého skleníku, se kterou se původně počítalo už letos.

Sport

Ve sportu se – stejně jako v kultuře u rekonstrukce letního kina – překlápí některé investice do příštího roku. Zejména se jedná o výstavbu sportparku a boskovických stezek v Doubravách. Menších oprav se mají dočkat také lázně, kde za 300 tisíc opraví vzduchotechniku; na koupališti za zhruba stejnou částku chtějí vyměnit odtokové žlaby.

Investice do Červené zahrady tím ale nekončí. Letos vznikla urbanistická studie areálu, začátkem příštího roku by další studii měli předložit studenti liberecké fakulty architektury a dále radnice v rozpočtu na příští rok plánuje za 1,5 milionu projektovou dokumentaci dopravní a technické infrastruktury v Červené zahradě.

Zdravotnictví

Také nemocnice si vyžádá další investice. Hlavní část poputuje na revitalizaci vnitřních prostor, za což plánuje vedení města zaplatit 6 milionů. Předpokládá však, že získá nějakou dotaci. Další miliony poputují do rekonstrukce kotelny, vodovodů a dokončí se také oprava komínů. Celkově město do nemocnice příští rok investuje přes 10 milionů.

Bydlení a městské budovy

Téměř 30 milionů vyčlenilo vedení města na kapitálové výdaje v rozpočtové kapitole bydlení a komunální služby. S 6 miliony počítá radnice na možné výkupy pozemků, přes milion také plánuje zaplatit za studie a projektové dokumentace. Podle poznámek v návrhu rozpočtu by se mělo jednat především o dokumentace na rekonstrukce ulic – konkrétně ulice Podlesí, Milánovy, Na Hrázi nebo Krátká. Dále by měl vzniknout projekt k chodníku ve Vratíkově nebo k řešení parkování v ulicích Šemberova a Sušilova. Rekonstrukcí by se měly také dočkat bytové domy, které jsou v majetku města. Jedná se o bytový dům na Jiráskově, na Wolkerově nebo u nemocnice. Za revitalizaci všech tří dá město dohromady 13 milionů.

Životní prostředí

Parčíky u autobusového nádraží, na Palackém náměstí, na Růžovém náměstí a ve Wolkerově ulici by měly prokouknout. Radnice s jejich regenerací a úpravou počítá poslední dva roky, až letos ale dostala částečnou dotaci alespoň na tři ze zmíněných čtyř. Úprava všech čtyř parků vyjde na téměř 2,5 milionu korun. Přes 3 miliony chce vedení města dát také na domácí kompostéry, které chce následně nabídnout obyvatelům Boskovic. Také tady počítá s dotací.

Sociální péče

Město také přidá Městské správě sociálního zabezpečení. Na provoz dostane o 3 miliony více. Podle návrhu rozpočtu se jedná „o zákonnou úpravu platových tarifů“. O milion více také město rozdělí na příspěvku pěstounské péče.

Bezpečnost a pořádek

U městské policie je navýšení pro příští rok jedno z nejmenších. Také u ní dojde k zákonnému navýšení mezd, navíc mají policisté získat nové služební vozidlo za 900 tisíc a drogový tester za 100 tisíc.

Státní správa a samospráva

U kapitoly státní správa a samospráva jsou tři věci, které stojí za pozornost. První z nich je nazvaná spoluúčast na dotacích, kde je pro příští rok navržena částka 1,1 milionu korun. „Jedná se o spoluúčast k projektům týkající se elektronizace veřejné správy, tedy pořizování nových systémů, jako je objednávkový systém, nařízení Eidas ve spisové službě, systémy správy dokumentů a podobně,“ píše se v návrhu rozpočtu. Dalších 3,3 milionu má jít na položku nazvanou strategické řízení. „Projekt řeší oblast strategického řízení – strategii rozvoje úřadu, informační strategii jako nástroje řízení a rozvoje regionu a veřejné správy. Dále je zaměřen na rozvoj lidských zdrojů zajištěním vzdělávání zaměstnanců a zastupitelů,“ stojí v komentáři k této položce v rozpočtu. Třetí věcí je poté pořízení klimatizace na městský úřad za jeden milion korun. Původně se s ní počítalo už letos, peníze ale zastupitelé nakonec přesunuli na rekonstrukci Janáčkovy ulice.

Přidružené obce

Peníze poputují také do přidružených obcí, které spadají pod Boskovice. Na Hrádkově vyrostou už zmíněné chodníky, celkově za 500 tisíc, za dalších 100 tisíc opraví zvoničku, za 120 tisíc nechá radnice vytvořit projekt na přestavbu budovy osadního výboru a 40 tisíc půjde na propagaci oslav 530 let Hrádkova. Za 100 tisíc také oplotí sportovní hřiště na nedalekém Vratíkově, kde se také počítá s chodníky a vedení města proto plánuje pro jejich výstavbu vytvořit projektovou dokumentaci, jak je zmíněno dříve. Půl milionu investuje boskovická radnice také do Bačova. Za částku 250 tisíc chce opravit svodník a za zbývajících 250 tisíc fasádu. Nejméně peněz poputuje do Mladkova – pouze 50 tisíc na opravu fasády hasičské zbrojnice. Dohromady si všechny čtyři osadní výbory rozdělí na opravy ještě 300 tisíc, dalších 300 tisíc dostanou na energie a 20 tisíc na vodu.

Aktualizace: Článek jsme doplnili o kapitolu věnující se přidruženým obcím.

další zpravodajství