Letovický ELIM chce otevřít volnočasový klub i v Boskovicích

Letovický ELIM je obecně prospěšná společnost, která se zaměřuje zejména na práci s dětmi a mladými lidmi. V Letovicích provozuje volnočasový klub Plán B, přednáší na školách primární prevenci nebo pořádá multižánrový festival LetFest. ELIM deklaruje, že stojí na křesťanských hodnotách, sídlí v budově letovického sboru Církve bratrské, má tři zaměstnance a na jeho činnosti se podílí řada dobrovolníků, nejen místních, ale i ze zahraničí. Aktuálně tato letovická neziskovka usiluje o rozšíření svých aktivit do Boskovic, kde něco jako volnočasový klub pro mladé dlouhodobě chybí.

Boskovický klub by mohl zpočátku fungovat jeden či možná dva dny v týdnu a měl by navazovat na aktivity letovického Plánu B. Tento volnočasový klub je určen pro děti a mladé lidi ve věku 7–20 let a chce poskytovat přátelské a bezpečné prostředí. Klub není kroužek a nezaměřuje se jen na jeden druh činnosti, program upřednostňuje zejména ty aktivity, které jeho členové sami vymyslí. „Plán B je tu pro všechny, kteří už nechtějí sedět sami doma u počítače, nebo se jen tak poflakovat po městě. Chceme se nejenom bavit, ale i nabídnout pomocnou ruku, když to bude zapotřebí. Chceme účastníky klubu motivovat, povzbuzovat a učit nové věci,“ popisují členové letovické neziskovky ELIM.

V Letovicích klub funguje v úterý a ve čtvrtek od 14.30 do 18.30. Kromě nejrůznějších her v klubovně zde funguje i filmový klub, pravidelné přednášky a besedy a výuka angličtiny. Za pěkného počasí se část aktivit přesouvá ven, a to jak v rámci odpoledních setkání zejména na hřišti, tak delších výletů a přespávacích akcí. „Volnočasový klub jsme otevřeli před čtyřmi lety a během té doby jej navštívilo více než dvě stě různých dětí a mladých lidí, kteří zde nacházejí bezpečné místo pro trávení volného času, a zároveň lidi, kteří jsou ochotni jim naslouchat a řešit jejich problémy. Máme s touto činností velmi dobré zkušenosti a pozitivní ohlasy jak od učitelů základní školy, tak od rodičů dětí samotných,“ říká za ELIM jeho ředitel Pavel Kratochvíl.

Provoz klubu a další aktivity kromě početné skupiny dobrovolníků zajišťovali dva zaměstnanci. Aktuálně však společnost získala dalšího stálého člověka, což umožňuje rozšíření činnosti. A ELIM se rozhodl zkusit svou práci nabídnout právě v Boskovicích, kde je velký počet středních škol a tudíž i dost mladých lidí, kteří by provoz klubu mohli nejen ocenit, ale také potřebovat. Existence nízkoprahového zařízení pro mládež je totiž pokládána především za sociální službu. A v Boskovicích už mnoho let chybí, takzvaný Klubík zanikl v roce 2006. Vedení obecně prospěšné společnosti ELIM proto oslovilo boskovickou radnici s nabídkou, že by klub ve městě nejen zřídilo a provozovalo, ale také z velké části samo zajišťovalo jeho financování.

Nabídkou se bude zabývat městská rada, jak potvrdila místostarostka Jaromíra Vítková. „Za sebe musím říct, že se mi záměr moc líbí. ELIM spolupracuje s naší základní školou a s městskou policií, což je dobrá reference. Vyplnilo by to prostor, který tady po zrušení Klubíku není a tato sféra zůstala neošetřená. Bylo by dobré, kdyby se toho někdo chopil, je jasné, že všechny děti nebudou chodit do organizovaných kroužků. Každá taková aktivita je vynikající a výhodná i pro společnost, která pak nemusí řešit následky problémů, které vznikají a kterým se tímto dá předcházet,“ sdělila svůj pohled boskovická místostarostka.

Důležitou součástí činnosti, kterou se ELIM zabývá, jsou přednášky primární prevence, které na základních a středních školách zajišťuje lektor Pavel Kotouček. Témata přednášek se zaměřují na vztahy v rodině i kolektivu, sexualitu, šikanu, kouření a jiné závislosti a také bezpečné užívání internetu. Jedná se o součást širšího projektu, v rámci kterého školy s pomocí neziskovek řeší prevenci destruktivních jevů ohrožujících současnou mládež. Jen letovický ELIM takto ročně osloví přes tři tisíce žáků. A spolupracuje také se školami v Boskovicích. Přednášková činnost sama o sobě nestačí, může však být hlavně dobrým základem pro další pokračování. „Po delších úvahách o pokračování naší činnosti jsme se rozhodli zaměřit pozornost právě na Boskovice. Vnímáme, že zde podobné aktivity chybějí. Přednášky primární prevence na školách jsou sice hezká věc, ale bez následné možnosti kontaktu s lidmi, kterým mohou děti a mladí lidé důvěřovat, nejsou tak účinné,“ vysvětluje ředitel Pavel Kratochvíl.

Základní otázkou, kterou by bylo potřeba vyřešit, je nalezení vhodných prostor. A právě zde je nejdůležitější nalézt součinnost s vedením radnice. „Jsme nezisková organizace a více než šedesát procent našeho rozpočtu pokrývají soukromí dárci, kteří se rozhodli naši činnost podporovat. Nemůžeme si tudíž dovolit platit nájem za prostory, kde by klub fungoval,“ říká Pavel Kratochvíl. Město nyní disponuje nebytovými prostorami v bývalé budově O2 na ulici Kapitána Jaroše nad kinem. Zájemci o provoz klubu už se v budově byli podívat, v patře se podle nich nacházejí pouze malé a nepoužitelné místnosti, v úvahu by proto přicházel pouze prostor v přízemí, kde donedávna sídlil obchod. „Na klubovnu by se hodila místnost rozhodně větší, ale minimálně pro počátek naší činnosti by byla více než vyhovující. Mimo jiné je tato budova skvěle umístěna – přímo v centru města, tedy velmi dobře dostupná všem, kdo by o nabízené služby projevili zájem. Klubovnu jsme schopni sami během několika dnů na vlastní náklady vybavit a již brzy můžeme celý projekt začít,“ popisuje ředitel letovické neziskovky. Město by se tak muselo vzdát dalšího komerčního využití a prostory bezplatně vyhradit pro fungování klubu. Náklady na jeho provoz včetně platu zaměstnanců už by si obecně prospěšná společnost ELIM byla schopna zajistit sama. „Navíc celá řada našich dobrovolníků, kteří vzešli právě z letovického Plánu B, nyní studuje v Boskovicích na středních školách a mohli by se tak opět aktivně zapojit do spolupráce,“ doplňuje Pavel Kratochvíl.