Boskovice posílají AKAM do úpadku. Peníze ale nejspíš nezískají

Osud boskovické solární elektrárny se posunul opět o kousek dál. Po vypovězení smlouvy kvůli neplacení nájmu a nevyklizení městských pozemků rozhodla městská rada, že podá ke krajskému soudu v Brně insolvenční návrh, tedy řekne, že majitel boskovické elektrárny firma AKAM Bosko není schopna platit dluhy a je nutné prodejem majetku společnosti alespoň část dluhu splatit. Návrh doputoval na soud 13. ledna.

„Navrhovatel se domnívá, že uvedené skutečnosti osvědčují jeho oprávnění podat tento insolvenční návrh, neboť má vůči dlužníkovi splatnou pohledávku (v nezanedbatelné výši) a nařízená exekuce na majetek dlužníka, značná výše pohledávky UNIBON za dlužníkem a momentální dlužníkova neoprávněnost podnikat ve své hlavní podnikatelské činnosti výrazným způsobem ohrožují navrhovatelova práva, přičemž je výrazně nepravděpodobné, že bez rozhodnutí o dlužníkově úpadku a jeho řešení by mohlo dojít k alespoň částečnému uspokojení všech jeho věřitelů. Právě naopak, pokud nebudou dlužníkovy majetkové vztahy uspořádány, nebude patrně možné uspokojit navrhovatele či případné další dlužníkovy věřitele, a to ani v částečné výši,“ stojí v insolvenčním návrhu, který pro město vypracovala advokátní kancelář KVB a podepsala starostka Boskovic Hana Nedomová.

Boskovice nejsou jediné, komu firma AKAM Bosko dluží peníze. Jak je výše zmíněno, AKAM dluží peníze také společnosti UNIBON, což je dnes již zkrachovalé spořitelní družstvo, u kterého si na počátku stavby solární elektrárny vzal její provozovatel úvěr ve výši 42 milionů korun. Z něj ovšem splatili družstvu jen čtvrtinu a stále dluží více než 31 milionů korun, jak vyplývá z poslední zveřejněné účetní uzávěrky za rok 2012, kdy majitelé panelů ještě řádně platili městu nájem.

Stejnou dlužnou částku potvrdila také koncem roku 2014 insolvenční správkyně zkrachovalého družstva UNIBON Kateřina Martínková. „Současný stav pohledávky je takový, že společnost svůj dluh nehradí, tedy pohledávka je vymáhána soudní cestou,“ cituje vedení Boskovic Kateřinou Martínkovou v insolvenčním návrhu proti firmě AKAM.

AKAM tedy dluží UNIBONU 31,8 milionu a Boskovicím další 2,6 milionu na nájmu a nejspíš nejsou jedinými, kterým majitel solární elektrárny neplatí. Na dva pozemky pod panely, které vlastní solárníci, je navržená exekuce. V obchodním rejstříku nic o exekuci není, ani na portálu dražeb exekutorské komory ještě pozemky zveřejněné nebyly, a tak podle advokátů, kteří pomáhali vedení města se sepsáním insolvenčního návrhu, bude proces exekuce pozastaven a přednost dostane insolvence. „Pokud dojde k podání návrhu dříve, než bude exekuce realizována, dojde k naplnění účinků insolvenčního zákona a exekuce nebude moci být provedena. Zabrání se tím potenciálně zásadnímu zmenšení majetku akciové společnosti, které by mohlo vést až k faktickému výraznému ztížení možnosti vymoci předmětné peněžité pohledávky města,“ stojí v odpovědi advokátní kanceláře, která je součástí zápisu z jednání rady města z prosince minulého roku. Že insolvenční návrh stihli podat včas, potvrdil i boskovický radní Vladimír Farský. „Plánovaná dražba tak byla zastavena,“ uvedl radní.

Boskovice i přesto z dluhu 2,6 milionu korun nejspíš nic neuvidí. Veškerý dlouhodobý majetek firmy AKAM, což jsou dva pozemky a stavba solární elektrárny, je zastaven proti úvěru u UNIBONU. Družstvo má tedy na rozdíl od města svou pohledávku zajištěnou, a má tak přednostní nárok na splacení dluhu. Účetní hodnota elektrárny podle účetní uzávěrky za rok 2012 sice přesahuje sto milionů, skutečná tržní cena panelů však bude mnohem nižší. Ceny fotovoltaických panelů od roku 2010 spadly na méně než polovinu a tyto jsou navíc opotřebované. Tržní hodnotu vybavení elektrárny může dále snížit její technický stav. „Několikrát proběhla na radě informace, že elektrárna ještě v době provozu měla poruchu, a fungovala jen z patnácti procent,“ sdělil Vladimír Farský.

Potenciální prodej použitých panelů společně s částkou 174 tisíc za pozemky solárníků tedy nemusí ani pokrýt celkový dluh vůči zkrachovalému družstvu. Další majetek, který není zastavený a ze kterého by mohl být splacen dluh 2,6 milionu vůči městu, AKAM Bosko podle poslední zveřejněné účetní uzávěrky za rok 2012 nemá.

další zpravodajství