Nemocnice má nového jednatele: bývalého senátora a šéfa brněnské úrazovky Miloše Janečka

Vedení boskovické nemocnice se ujme Prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc., který zvítězil ve výběrovém řízení. Pětašedesátiletý Miloš Janeček působí od roku 1992 v Úrazové nemocnici v Brně, v letech 1997–2003 byl přednostou oddělení ortopedie. V roce 2005 se stal v Úrazové nemocnici ředitelem. Z tohoto postu ho však po necelých dvou letech odvolal tehdejší ministr zdravotnictví, kterým nebyl nikdo jiný než Tomáš Julínek. Tedy právě ten, s kým si dnes Miloš Janeček symbolicky podává dveře v Boskovicích, byť Tomáš Julínek působil v Boskovicích nikoliv jako jednatel, ale jako ekonomický náměstek.

V letech 2008–2014 byl Miloš Janeček senátorem za ČSSD, z této strany ale vystoupil, když nebyl jako kandidát do Senátu znovu nominován. Dva roky zastával v Senátu post předsedy výboru pro zdravotnictví a sociální politiku. Bydlí v České u Brna.

„Do výběrového řízení se přihlásili tři uchazeči. Výběrová komise se sešla minulý týden ve čtvrtek, sestavila pořadí, a to doporučila valné hromadě. Valná hromada se s návrhem ztotožnila, pořadí bylo stanoveno: Miloš Janeček, jako druhý Dan Navrátil, třetí Radoslav Mlýnek,“ popsala starostka Boskovic Hana Nedomová. Tu valná hromada rovnou odvolala z funkce jednatelky, kterou starostka přechodně vykonávala. Profesor Janeček byl jmenován k 16. prosinci, naplno by se měla jeho práce rozběhnout od pondělí 4. ledna. Alespoň předpokládá, že nebude problém, aby byl od nového roku po dohodě uvolněn ze svého dosavadního pracoviště v Úrazové nemocnici.

O situaci v boskovické nemocnice je podle svých slov informován hlavně z výročních zpráv a z přípravy na výběrové řízení. „Dále se znám s některými kolegy primáři, takže informace mám. Pochopitelně nemám konkrétní představu o každém oddělení, ale velmi důležité pro další rozvoj je, že nemocnice je za letošní rok v plusu. Všichni víme, že na investice se musí vydělat, kraj ani ministerstvo nemívají příliš štědrou ruku,“ uvedl Miloš Janeček krátce po jmenování na tiskové konferenci. „Mým úkolem je se asi během tří měsíců zorientovat a seznámit se s chodem a tím, jak to v nemocnici vypadá. A slíbil jsem, že do půl roku předložím představu rozvoje na další čtyři nebo pět let,“ dodal nový jednatel.

Veškerou agendu by mu podle úkolu valné hromady měla předat do konce ledna starostka Hana Nedomová. „Myslím si, že po ekonomické stránce v nemocnici problém není, a věřím v to, že osobnost pana profesora zvedne jméno boskovické nemocnice i po té odborné stránce,“ vyjádřila se starostka Nedomová.

Zdravotnictví v České republice má podle Miloše Janečka velmi mnoho problémů a tyto problémy se příliš často redukují jen na finance. „Zdravotnictví samozřejmě finance potřebuje, ale když si zlomíte nohu, bude vás zajímat, jestli vás bude léčit lékař, který to umí. Velký problém nemocnic je nedostatek lékařů. Není to jen tím, že mladí odcházejí do zahraničí, je to i problém stárnutí populace. Za toto bojuje Česká lékařská komora, pořád se to bagatelizuje. Za jeden ze svých hlavních úkolů proto považuji, aby nemocnice byla personálně stabilizovaná, aby se nám podařilo všechna klinická oddělení dostat na takovou úroveň, aby si lidé řekli ano, my budeme chodit do Boskovic za tím a tím lékařem. Moje celoživotní zkušenost je, že když se roznese, že se někde dělá dobrá metoda nebo je tam dobrý primář, začne se za ním chodit,“ představil své vize Miloš Janeček.

Ten nepředpokládá, že by v nemocnici docházelo k nějakým strukturálním změnám a proměňovalo se její zaměření a druh poskytovaných služeb. „Určitě není třeba přemýšlet o nějaké redukci, že by se rušilo některé oddělení – to určitě ne. Spíše mám představy, které bych chtěl postupně realizovat a které by rozšířily portfolio, které nemocnice bude nabízet. Každý obor má možnost zavedení nových metod a ty vyžadují třeba přístroj, zaškolení personálu, smlouvy s pojišťovnou,“ uvedl nový jednatel. „Vedení města kvituje, že jsme páteřní nemocnicí v rámci Jihomoravského kraje. Trváme na tom, že ty čtyři obory, které jsou preferovány v boskovické nemocnici, budou zachovány. Každý nápad musí být rentabilní ve vazbě na úhradové vyhlášky. Pokud se nám podaří vytvořit něco, co posílí nemocnici po provozní stránce včetně toho, že to bude ekonomický přínos, pak budeme velice šťastni,“ doplnila starostka Hana Nedomová.

Jeden z důvodů, proč se Miloš Janeček přihlásil do výběrového řízení, je také to, že polovina jeho rodiny pochází z Boskovic. Prarodiče měli za první republiky řeznictví na náměstí a v Boskovicích má nový jednatel stále příbuzné.

další zpravodajství