Boskovice jsou v dobré finanční kondici, na konci roku zbude 60 milionů

Město Boskovice bude letošní rok uzavírat s lepším finančním výsledkem, než se předpokládalo. Příjmy se podařilo vylepšit díky některým dotacím, pomohla také zlepšující se kondice české ekonomiky. Na konci roku by mělo na účtech města zůstávat asi 60 milionů korun.

Původní schválený rozpočet města počítal pro letošní rok s příjmy ve výši něco přes 270 milionů korun, s výdaji pak ve výši necelých 320 milionů korun. V průběhu roku bylo přijato pět rozpočtových opatření, kterými byly příjmy města navýšeny na 290 milionů a výdaje klesly na 315 milionů. Počáteční stav finančních prostředků na bankovních účtech města činil na začátku roku něco přes 65 milionů. Navýšení příjmů o 20 milionů korun souvisí se získáním dotačních titulů, se kterými rozpočet města původně nepočítal. Tyto dotace se podařilo získat kupříkladu na fotbalové hřiště s umělou trávou, na rekonstrukci elektroinstalace a střechu mikrobiologie v nemocnici nebo na konsolidaci IT.

Rovněž daňové příjmy města Boskovice se po počátečním výpadku stabilizovaly. V první polovině roku totiž přicházely peníze z ministerstva financí pozdě, příjmy se tak dostávaly do propadu, který se srovnal o prázdninách. Všechny výpadky by podle příslibu ministerstva měly být dorovnány do konce roku.

Hlavní snížení výdajů způsobilo především to, že pro letošní rok se v rozpočtu počítalo s plnou částkou na výstavbu sportovní haly. Nakonec se utratily pouze prostředky spojené s ukončením nevydařené stavební akce na Slovákově ulici. Dále se počítalo s investicí do mateřské školy na Bílkově ulici, kde měla být z městského rozpočtu dofinancována dotace. Město však neuspělo se žádostí v prvním kole příslušného dotačního titulu a celý záměr se tak přesouvá do dalšího roku. „To jsou dvě stěžejní akce, které se neuskutečnily a ovlivnily výsledek rozpočtu,“ upřesnila starostka Hana Nedomová.

Úpravy rozpočtu ale ještě nekončí, letos se připravuje ještě jedno rozpočtové opatření, které bude schvalovat prosincové zastupitelstvo. A dojít by mělo jak k dalšímu zvýšení příjmů, tak k dalšímu poklesu výdajů. Na konci roku by tak měl stav finančních prostředků na účtech města Boskovice činit přibližně 60 milionů korun. Přesný stav bude znám až v průběhu ledna po uzávěrce hospodaření, zabývat se jím tedy bude únorové zastupitelstvo.

Naspořené peníze město z velké části zhodnocuje formou termínovaného vkladu, konkrétně se jedná o 50 milionů korun. Vzhledem k tomu, že se nepředpokládá zahájení výstavby sportovní haly již v příštím roce, měla by minimálně částka 36 milionů korun zůstat pro tento účel i v roce 2016 netknutá. „Předpokládám, že tato částka bude sloužit na výstavbu nové sportovní haly,“ uvedla starostka s tím, že rozhodující slovo budou mít samozřejmě zastupitelé.

Žádné jiné větší investiční akce, na které by tyto naspořené miliony byly použity, radnice pro příští rok neplánuje. „Předpokládáme, že se nám podaří získat na všechny akce, které máme předběžně v rozpočtu, nejméně 50 procent z dotací,“ zdůraznila starostka města.

V současné době vedení města pracuje na přípravě návrhu rozpočtu města na rok 2016 a současně zpracovává poslední rozpočtové opatření, kterým by mělo dojít k dalšímu nárůstu příjmů a současnému snížení výdajů. K přípravě rozpočtu již radnice pořádala také seminář pro zastupitele.

Zlepšující se kondice české ekonomiky by měla mít vliv i na příjmy města v příštím roce. Podle starostky je boskovická radnice v plánování spíše opatrná. „Vždycky záleží na predikci ministerstva. Jsme opatrní, predikce je navýšení přes 7 procent, my navyšujeme 3,5 procenta,“ upřesnila Hana Nedomová.

další zpravodajství