Muzeum Boskovicka směřuje k převodu z města do rukou kraje

Dlouho se o tom mluvilo, ale zdá se, že nakonec s to stane skutečností a město Boskovice převede své muzeum pod správu kraje. Radnice tak bude mít o jednu příspěvkovou organizaci méně a Muzeum Boskovicka se podle politiků snad dočká lepšího ekonomického zázemí. Jednání směřují k tomu, aby kraj muzeum převzal již od 1. ledna 2016. O podobném převodu jedná pro své muzeum i Blansko, navzdory předešlým úvahám by se však obě instituce neměly slučovat, ale měly by si zachovat samostatnou identitu.

„Problematikou se intenzivně zabýváme, už byly na stole dva návrhy smluv mezi městem a Jihomoravským krajem. Není to jednoduchá záležitost, jedná se o pronájmy našich nemovitostí, o depozitáře, zaměstnance. A také o možnost zajištění kulturních akcí v muzeu, abychom o ty prostory nepřišli úplně. Zasedá komise složená z našich zástupců a ze zástupců kraje,“ popsala aktuální situaci starostka Boskovic Hana Nedomová.

Záměr převodu muzea by měl být předložen už červnovému zastupitelstvu. Celou věc musí posvětit svým souhlasem jak zastupitelstvo Boskovic, tak zastupitelstvo kraje. „Pokud záměr zastupitelstva schválí, mělo by muzeum přejít pod kraj od 1. ledna,“ doplnila místostarostka Jaromíra Vítková.

Ta vzpomíná, že první úkol řešit situaci boskovického muzea dostala od zastupitelstva již v roce 2003. Už tehdy se poukazovalo na to, že fungování muzea pod správou města je nesystémové, neboť všechna ostatní muzea na podobné úrovni jsou obhospodařována krajem. Výjimku po zániku okresních muzeí tvořily právě Boskovice a Blansko. Muzeum je navíc regionální, jeho činnost je směřována nad rámec města. V následujících letech se o převodu muzea jednalo, ale kraj od převzetí muzea nakonec ustoupil. „Vloni v lednu se objevila informace, že starosta Blanska začal jednat o převedení muzea pod kraj a o vzniku nové krajské organizace. Na to jsme reagovali,“ popsala Jaromíra Vítková impuls k novým jednáním.

Pro město by úbytek příspěvkové organizace znamenal úsporu více než 3 miliónů korun, které od něj dnes muzeum jako od zřizovatele čerpá.

Podle místostarostky Vítkové by převod měl být ale výhodný i pro samotné muzeum. To by se pod správou kraje mělo dočkat lepšího ekonomického zajištění. „Jako krajská zastupitelka a členka kulturní komise jsem mohla vidět částky, které šly do krajských muzeí. A dost mě překvapovaly, byly několikanásobně vyšší, než může město přispět našemu muzeu,“ uvedla Jaromíra Vítková. Ta přiznala, že vzdát se muzea není jednoduché rozhodnutí a že v průběhu jednání velmi váhala, jestli je to správný krok. „Nakonec vidím, že město by mohlo rozvoj muzea omezovat,“ uzavřela boskovická místostarostka.

Zajímavý dopad by převod muzea měl i na archeologické sbírky, neboť v případě některých a třeba i vzácných nálezů na území Boskovicka se jejich majitelem ze zákona stává krajská instituce. Po změně zřizovatele by tedy takové nálezy mohly zůstat přímo v Boskovicích.

Ředitelka muzea Dagmar Hamalová se prozatím k výhodám či nevýhodám převodu pod kraj nechtěla vyjádřit, dokud je vše v jednání zřizovatele a kraje. V průběhu dosavadních jednání se zmiňovala především varianta, že by kraj převzal blanenské i boskovické muzeum a sloučil je v jednu instituci s okresní působností a dvěma pracovišti. Nyní podle vyjádření vedení města vše směřuje k tomu, že by si Muzeum Boskovicka zachovalo samostatnou identitu, včetně dosavadního názvu.

další zpravodajství