Další informace o elektrárně AKAM Bosko: Soud řeší oprávněnost licence

Na počátku dubna jsme psali, že boskovická solární elektrárna městu už rok nedává žádné peníze za pronájem pole v Chrudichromské ulici. Firma AKAM Bosko, která elektrárnu provozuje, je zadlužená a čeká na investora, který by ji z dluhů vytáhl. Toho se ale nejspíš jen tak nedočká. Na krajském soudě v Brně totiž leží žaloba na Energetický regulační úřad, který podle žalobce udělil firmě AKAM licenci na provoz elektrárny nezákonně.

Boskovická městská rada dala firmě poslední šanci zaplatit loňský nájem ve výši necelých dvou milionů. Pokud se tak nestane do konce května, bude v červnu rada na svém zasedání jednat o vypovězení smlouvy. „Z vyjádření společnosti vyplývá, že společnost činí kroky k tomu, aby projekt mohl dále pokračovat,“ stojí v zápisu z jednání rady dne 31. března. Tato obecná odpověď vedení města neuspokojila, a to ani příslibem, že provozovatel se snaží najít investora, který elektrárnu převezme a splatí všechny dluhy. Starostka Boskovic Hana Nedomová se však nebrání možnosti splátkového kalendáře. „Rozhodovat bude rada,“ poznamenala.

„V současně době je pro zachování projektu nejdůležitější, zda zůstane zachována licence na provoz elektrárny,“ stojí dále v zápisu. A právě toto může být klíčový problém, který budoucnost elektrárny znemožní. Licence, kterou drží AKAM, je totiž v ohrožení. Provozovatel slunečních panelů v Chrudichromské ulici je na seznamu 22 elektráren, u kterých podal nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman v roce 2012 a 2013 žaloby na Energetický regulační úřad za nezákonné vydání licence. U firmy AKAM Bosko podal žalobu 17. prosince 2013. Více než rok se proto ví, že provozovatel má kromě dluhů ještě navíc problémy u soudu.

Licence na poslední chvíli

O podivném fungování firmy jsme psali už dříve. Při dalším pátrání se ukázalo, že licenci získal boskovický provozovatel 31. 12. 2010, tedy v poslední den, kdy mohl dosáhnout na vyšší výkupní ceny elektřiny. Některým se to povedlo a posledním dnem si štědré dotace zajistili. AKAM ale narazil u distributora elektřiny, firmy E.ON, která mu nevystavila protokol o připojení do sítě. Stalo se tak až v roce 2012 po vyřešení sporu mezi oběma společnostmi.

Vysoké dotace mu z toho důvodu utekly. Nestačila totiž licence z roku 2010, ale nutnou podmínkou byl také zmíněný protokol, který v tomto případě dostal provozovatel později. Energetický regulační úřad navíc v roce 2012 ve sporu mezi firmami AKAM a E.ON řekl, že má majitel boskovických panelů nárok na výkupní ceny z roku 2011, nikoli 2010.

Krajský soud dal při projednávání žalob nejvyššímu státnímu zástupci za pravdu zatím ve dvou případech. Loni v červnu zrušil licenci elektrárně v Českém Dubu kvůli vadám v řízení, nikoli nesplnění podmínek pro udělení licence. Kvůli nesplněným podmínkám ale odňal soud licenci ve druhém případě. Žaloba se týkala elektrárny v Tuchlovicích na Kladensku. Soud konstatoval, že elektrárna neměla ustanoveného odborného zástupce podle energetického zákona. Energetický regulační úřad tak neměl licenci vůbec vydat. Kdy se dostane na stůl soudcům žaloba kvůli firmě AKAM zatím podle mluvčí brněnského krajského soudu Lenky Smutné Polachové není jasné. „Pořadí projednávání a rozhodování věcí upravuje soudní řád,“ sdělila mluvčí soudu.

Investovat teď do elektrárny?

Do vyřešení sporu o licenci se však dá očekávat, že nikdo nebude investovat do firmy, která může ze dne na den přijít o to, co je předmětem její činnosti. „Je zřejmé, že do doby převodu na nového akcionáře nebude společnost AKAM Bosko schopna nájemné hradit a dluh bude narůstat,“ vyjádřili se úředníci majetkového odboru, jak stojí v zápisu z posledního březnového jednání rady, a dále dodávají, že v případě vypovězení smlouvy zanikne možnost získat jak dlužné nájemné, tak případné budoucí výnosy z projektu. S tím ale boskovická starostka Hana Nedomová nesouhlasí. „V případě, že bude zahájeno exekuční řízení, tak se do něj přihlásíme a budeme chtít vypořádat dlužnou částku,“ uvedla starostka. O uvalení insolvence zatím nepřemýšlí.

Boskovice sice případně můžou zažádat o vypořádání svých dluhů, nicméně na rozdíl od zkrachovalé záložny UNIBON nemají své pohledávky zajištěné. Dluh provozovatele ve výši 42 milionů u zmíněné záložny je totiž zastavený solárními panely, v podstatě jediným majetkem společnosti. Boskovice tak nejspíš z dluhů nic nezískají.

Je zde ale také možnost, že někdo koupí pohledávku záložny vůči provozovateli elektrárny. Ale jen za cenu, která je pro něj výhodná za každých okolností, tedy i v případě, kdy soud zruší licenci. Aby se tedy někomu investice vyplatila, musela by cena být nižší než hodnota elektrárny. Pokud by totiž licenci soud zrušil, vydělal by investor alespoň na prodeji panelů. Když bude ale naopak žaloba u soudu zamítnuta a licence dále platit, je tady šance, že nový investor splatí městu dluhy, elektrárna bude dál fungovat a v dalších letech bude mít město z elektrárny příjmy.

Boskovický právník členem vedení firem

Do poloviny loňského února ve firmě AKAM Bosko i v mateřské společnosti AKAM Energy figuroval boskovický právník Stanislav Pospíšil. V červnu 2012 dokonce sám prohlásil na jednání boskovického zastupitelstva, že je jedním z držitelů akcií. Bylo to v době, kdy boskovičtí radní rozhodli o snížení nájemného pro provozovatele černých panelů o 50 procent. Teď už akcie nevlastní. Odkdy tomu tak je, ovšem nesdělil. V obchodním rejstříku je zveřejněný notářský zápis za rok 2010, kdy je Stanislav Pospíšil akcionářem. Další pochází až z roku 2014, kdy skončil ve všech funkcích v obou společnostech. „Skončil jsem na základě zákazu konkurence v zákonu o obchodních korporacích,“ vysvětlil právník.

Stanislav Pospíšil je hlavní osobou, která spojuje pražskou a boskovickou firmu. „Celou rodinu Andresků (Adam Andreska je šéfem obou firem pozn. red.) znám zhruba deset let,“ dodal. Ve společnosti AKAM Bosko působil jako člen dozorčí rady od data jejího vzniku v září 2009. Do představenstva pražské mateřské firmy se dostal o necelý rok později.

další zpravodajství