Městská rada představila programové prohlášení. Co na něj říká opozice?

Boskovická městská rada, která se po podzimních komunálních volbách ujala vedení radnice, představila na konci ledna programové prohlášení. V něm deklaruje, jaké plány a závazky si stanovila pro své funkční období do příštích voleb, tedy do roku 2018. Vládnoucí koalici tvoří ČSSD, KDU-ČSL a hnutí ANO 2011. Pod programovým prohlášením jsou podepsáni všichni členové městské rady, včetně Vladimíra Farského zvoleného na kandidátce KSČM.

Základní programové cíle jsou definovány v pěti oblastech: 1. Rozvoj města a činnost úřadu, 2. Zdravotnictví, sociální péče a rodinná politika, 3. Školství, 4. Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch a 5. Bezpečnost, doprava, dopravní infrastruktura, bydlení a životní prostředí.

Klíčovým bodem první oblasti je závazek k vytvoření Strategického plánu rozvoje města na deset a více let, dále chce koalice kupříkladu zřídit na webu sekci otázky a odpovědi občanům, zveřejňovat smlouvy týkající se hospodaření města, doplnit zápisy z jednání rady o jmenovitá hlasování, zavést internetové přenosy ze zastupitelstva a zcela zakázat hrací automaty a videoloterijní terminály ve městě.

Vedení města chce zachovat fungování nemocnice, zvyšovat kvalitu zde poskytované péče a je připraveno jednat o případném převodu nemocnice pod kraj. Zachována by měla být síť sociálních služeb a podpořena výstavba malometrážních bytů pro mladé, sociálně slabé či seniory.

V oblasti školství zaznívá závazek na vybudování zařízení pro děti mladší tří let, dále chce koalice vyhodnotit klady a zápory sloučení základních a mateřských škol.

Městskou knihovnu chce vedení města přesunout do budovy vlastněné městem. V návaznosti na Koncepci sportu a nový územní plán prověří koalice možnosti dořešení sportovního areálu Červená zahrada.

V oblasti dopravy se vedení města zavazuje zahájit jednání směřující k výstavbě nové silnice směrem na Jevíčko, podél železniční trati. Dále se radnice zavazuje zajistit minimálně 100 nových parkovacích míst. Rozšiřován by měl být městský kamerový systém, posílena práce strážníků v ulicích. Počítá se také s úpravou parku u zámeckého skleníku.

Anketa s opozicí

Představitelů opozičních stran jsme se po zveřejnění programového prohlášení městské rady zeptali: Co říkáte programovému prohlášení nové rady? S jakými konkrétními body nesouhlasíte, v čem byste radu naopak podpořili? A co vám v prohlášení chybí?


Jaroslav Dohnálek

Jaroslav Dohnálek, ODS

Programové prohlášení RM na volební období 2014–2018 neobsahuje bohužel mnoho konkrétních akcí a je takové hodně „univerzální“. Již v tuto chvíli jsou některé body splněny a splnění mnoha jiných je relativně jednoduché, protože jestli mám něco podpořit, ale neřeknu jak konkrétně nebo čím nějakou věc podpořím, tak to neumím ani jednoznačně vyhodnotit. Jako jeden příklad za všechny uvedu: Budeme usilovat o rozvoj spolupráce rodiny a školy.

Za zbytné považuji vyhodnocování kladů a záporů sloučení ZŠ a MŠ. Nevím, jestli si členové RM do důsledků uvědomují například právní problematiku případného „roz pojení“ ZŠ a MŠ. Za alarmující a jednoznačně chybné považuji to, že programové prohlášení vůbec nezmiňuje problematiku výstavby sportovní haly. Tím myslím, jestli vůbec toto vedení města chce někde a někdy stavět v Boskovicích chybějící a především pro mládež potřebnou sportovní halu. Otázka nemocnice je řešena rovněž málo jednoznačně a umožňuje různý výklad toho, jak míní vedení města přistupovat k nemocnici. Vybudování nové městské účelové komunikace podél železniční trati na Jevíčko je spíše z kategorie snů nebo nereálných zbožných přání. V souvislosti s dobudováním Červené zahrady v návaznosti na zpracovanou koncepci nelze na nic navazovat. Tato koncepce se musí napřed vytvořit, potom na ni lze navazovat. Zatím je zastupitelstvem schválena Koncepce financování sportu, a to je rozdíl.

Programové prohlášení lze podpořit ve snaze o řešení knihovny a centra pro seniory. Určitě je dobře budovat další parkovací místa v Boskovicch a rekonstruovat zámecký park.


Pavel Vlach

Pavel Vlach, TOP 09

Programovému prohlášení je napsáno tak jaksi bezpohlavně. Mnohý obyvatel Boskovic mu musí zatleskat – je napsáno kultivovaně až podbízivě. Musím říci, že i člověk znalý musí s drtivou většinou zde napsaných slov a vět souhlasit. Jenže během volebního období by se měly vyřešit i některé problémy, které jsou na stole – energetická koncepce města, kam se sportem, kam s kulturou, co se zdravotnictvím – jaksi jsem zde nenašel ani pojmenování těchto problémů. A zatím se chce pátrat ve školství, kde těch problémů je minimálně.

Netuším, co si mám představit pod prohlášením, že se bude prověřovat, zda ZŠ a MŠ nerozdělit na původní tři subjekty.  Pokud to myslí radní vážně – je to cesta do pekel. Dosáhne se jedině toho, že na školách (rozuměj třech samostatných subjektech) se na druhém stupni přestane učit plně aprobovaně – nebo učitelé budou mít částečné úvazky. Jinak se to poskládat nedá. Pak je třeba se zamyslet – bude kvalitní, schopný a obětavý kantor ochoten učit na částečný úvazek? Raději nedomýšlet.

S pozicí otevřeného a komunikativního úřadu se dá jen souhlasit a tuto věc jistě podpoříme, stejně jako celou řadu dalších. Chybí naznačení řešení jakýchkoliv problémů.  A to některé pro jistotu nejsou uvedeny vůbec. Mnozí napjatě čekají co se sportovní halou – a ejhle nic – hala není, jaksi se na ni zapomnělo. Další část obyvatel chce vědět, co bude s nemocnicí – zde se alespoň dozví, že je chtěna, ale současně také ne – bude se jednat o změně zřizovatele.


Radek Mazáč, představitel Sportovců, svou odpověď na naši anketní otázku přes své přísliby a naše opakované urgence nedodal.


Provoz novin vyžaduje hodně práce a peněz. Ohlasy už pátým rokem dotujeme z vlastní kapsy, protože v nich vidíme smysl a možnost zlepšit život v našem regionu. Našli jsme dostatek čtenářů, kteří mají o naše texty zájem, ale zatím jen málo těch, kteří by nám přispěli finančně. Navzdory tomu ale nechceme naše texty uzamykat jen pro platící, záleží nám na tom, aby se dostaly k co největšímu počtu čtenářů. Jestli nás rádi čtete, zvažte prosím pořízení předplatného. Bez dostatečného počtu platících čtenářů zanikneme.

další zpravodajství